DSpace Repository

Malatya evleri kapı tokmaklarının resimde imge olarak kullanılması

Show simple item record

dc.contributor.author Bingöl, Battal
dc.date.accessioned 2016-12-01T06:11:16Z
dc.date.available 2016-12-01T06:11:16Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Bingöl, B. (2011). Malatya evleri kapı tokmaklarının resimde imge olarak kullanılması. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1-83 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/5305
dc.description İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1-83 ss. tr_TR
dc.description.abstract `Kapı' ve `kapı tokmağı', kültürel yaşantıya dair birer obje olarak çok zengin çağrışımları olan kavramlardır. Kapı, mimari mekâna ait bir işlevselliği taşıyan yapı elemanı olarak maddi ve somut olanı imlerken; diğer yandan da `içeri' ve `dışarı'ya işaret eden soyut bir uzama gönderme yapmaktadır. Kapı tokmakları, kapıya ilişkin anlam dünyasının tılsım gücü taşıyan gizemli nesneleridir. Bireysel yaşama dair `mahrem' ile toplumsallığa dair `açık' olanı birbirine bağlayan bu mucizevi objeler günümüzde `arkaik' bir değer olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Bu objelerin geçmiş kültürel yaşama dair birer yaşantı içeriği olarak yeniden zihinsel dünyamıza kazandırılmasında sanatın rolü büyüktür. Çalışmalar; düşüncede oluşturulan tasarım, resimlerin oluş süreci ve heyecanı içinde yaşanan denemelerin ürünleridir. Oluşan bu resimler, tez içeriğinin belirlenmesinde etkin olmuştur. Bu çalışma doğrultusunda, önce Malatya evleri, kapıları, kapı tokmaklarının yapım teknikleri, plastik sanatlarda vazgeçilmez bir öğe olarak `obje' kavramı ve resim sanatında objenin temsil olanakları araştırma konuları yapılarak bu konuda bazı görüşlere ve örneklere yer verilmiştir. Ayrıca bu süreçte, plastik ve teknik sorunların çözümü resimsel anlatımın mantığı içersinde ele alınmıştır. Çalışma kapsamında ele alınan kapı tokmağının imgeye dönüşümü, resimlerde konuyla ilgili imgeler ele alınırken öznel bir tavırda ortaya konulmaya çalışılmış. Çalışılan objenin görselliği ve anlam bakımından da biçim-içerik, renk, leke ilişkileri bağlamında irdelenerek çeşitli kompozisyonlar oluşturulmuş. Bu düşünce çerçevesinde amaçlanan plastik bütünlüğe ulaşılmaya çalışılmıştır. Kapı tokmaklarını resim sanatının nesnesine dönüşmesi vurgulanmak istenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract ?Door? and ?door knobs? are concepts which have great associations as an image about cultural life. Door, while showing concrete and physical materials as a building component sustaining functionality about architectural place, it also makes a reference to an abstract extent which designates inside and outside of the door. Door knobs are mysterious objects which have amulet power about connotation world related to door. These mysterious objects connecting the ?confidential? about individual life with ?open? ones about socialization are maintaining their presence as an archaic value. Art has a great value in getting these objects into our mental world again as experience content about former cultural life. Studies are products of trials which are experienced in the designs created in conception, the period of creating the pictures and the excitement about the period. These created pictures have been effective in determining the content of the thesis. In accordance with this research, firstly determining the research subjects as Malatya?s houses, doors, the techniques of making door knobs, the concept of image as an indispensable element in the plastic arts and the presentation facilities of image in visual arts, some views and examples about this subject are included. Furthermore, in this period the solution of plastic and technique problems are handled with the logic of visual expression. The transformation of the door knob which is handled in the scope of the research to an image is tried to be shown with a subjective manner while evaluating the related images in the pictures. Explicating the visuality of the object and form- content, color, spot relationships in terms of meaning, various compositions are created. In this context, it is tried to reach the aimed plastic integrity. It is tried to emphasize the transformation of door knobs to an image of visual arts. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kapı tokmağı tr_TR
dc.subject Obje tr_TR
dc.subject Resim tr_TR
dc.subject İmge tr_TR
dc.subject Door knob tr_TR
dc.subject Picture tr_TR
dc.subject İmage tr_TR
dc.subject Object tr_TR
dc.title Malatya evleri kapı tokmaklarının resimde imge olarak kullanılması tr_TR
dc.title.alternative The usage of door knob?s of Malatya?s houses as an image in art tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 83 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record