DSpace Repository

Avrupa birliği ve türkiye’nin enerji Politikaları bağlamında nükleer enerjinin Ekonomik etkileri

Show simple item record

dc.contributor.author Kırtepe, Nermin Demet
dc.date.accessioned 2016-12-08T12:57:19Z
dc.date.available 2016-12-08T12:57:19Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Kırtepe, N. D. (2014). Avrupa birliği ve türkiye’nin enerji Politikaları bağlamında nükleer enerjinin Ekonomik etkileri. İnönü Üniversitesi. Malatya tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/5520
dc.description İnönü ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı tr_TR
dc.description.abstract The energy resources of the world are limited. But energy demand is quite high. The world provides 80 percent of the energy needs from fosil fuels. If new energy sources are producted commercially, it is forecast that fosil fuels will run out after 70 years and the world’s energy crisis will become. Also, it leads human beings to the search for new energy sources because they are limited and give rise to environmental disasters as a result of incineration of fossil fuels. This energy source is expected to be largely a source of nuclear energy. Energy is not only for the existence of life, is also important for economic growth. Turkey, which has to meet a large part of energy needs from outside, should take into absolute energy supply portfolio to continue development of the industrial sector in order to compete in the international arena of nuclear energy. Energy policy of Turkey as a country with a high energy demand, should be designed timely, adequately, reliably by taking into consideration economic conditions and environmental impact. And also it should help energy demand carry out the intended economic growth, support social development movements and give directions. If Turkey put into practice nuclear energy option, it will reduce its dependence on foreign energy and provide gains in the economic sense. Moreover; because of the great potential on nuclear energy issue, it becomes even more important. To support this main idea, the concrete facts and statistical data are largely given on this study. This study is designed to recite different aspects of the EU's energy policy with the short and understandable manner and the European Union's nuclear energy policy’s structure, function, results and objectives for future applications are described. Also in this study, Turkey's current energy sources, nuclear energy need, nuclear energy’s contribution to the economy of Turkey and Turkey's ongoing studies in order to adapt to the EU’s nuclear energy policy are briefly discussed. We hope that This study will contribute to the efforts of the concerned parties to adapt to changing conditions in the process of Turkey's EU accession. tr_TR
dc.description.abstract Dünya enerji kaynakları sınırlıdır. Ancak enerji talebi oldukça yüksek seviyelerdedir. Dünya enerji ihtiyacının % 80’ini fosil yakıtlardan sağlamaktadır. Yeni enerji kaynakları ticari olarak üretime geçmez ise, fosil yakıtlar 70 yıl sonra tükeneceği ve bir dünya enerji krizinin meydana geleceği tahmin edilmektedir. Ayrıca fosil yakıtların sınırlı olması ve yakılmaları sonucu çevre felaketlerine yol açmaları nedeniyle insanoğlunu yeni enerji kaynakları arayışına yöneltmektedir. Bu enerji kaynağının büyük ölçüde nükleer enerji kaynağı olacağı öngörülmektedir. Enerji sadece yaşamın varlığı için değil, ekonomik büyüme için de önem taşımaktadır. Enerji ihtiyacının büyük bir kısmını dışarıdan karşılamak zorunda olan Türkiye’nin kalkınmasının devam edebilmesi, sanayi sektörünün uluslararası alanda rekabet edebilmesi için nükleer enerjiyi mutlak surette enerji arz portföyüne katması gerekmektedir. Enerji talebi yüksek olan bir ülke olarak Türkiye’nin enerji politikası, enerji ihtiyacının amaçlanan ekonomik büyümeyi gerçekleştirecek sosyal kalkınma hamlelerini destekleyecek ve yönlendirecek biçimde zamanında, yeterli, güvenilir, ekonomik koşullarda ve çevresel etki de göz önüne alınarak karşılanmasını sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir. Türkiye nükleer enerji seçeneğini hayata geçirirse enerjide dışa olan bağımlılığını azaltacak ve iktisadi anlamda kazanımlar sağlayacaktır. Ayrıca Türkiye’nin nükleer enerji konusundaki büyük potansiyeli nedeniyle konu daha da önem kazanmaktadır. Bu ana fikri savunmak için çalışmada geniş olarak somut olgulara ve istatistiki verilere yer verilmiştir. Bu çalışma, AB’nin enerji politikasını farklı yönleriyle kısa ve anlaşılır bir şekilde aktarmak üzere hazırlanmış, Avrupa Birliği’nin nükleer enerji politikasının yapısı, işleyişi, sonuçları, geleceğe yönelik uygulamaları ve hedefleri açıklanmaktadır. Ayrıca çalışmada Türkiye’nin mevcut enerji kaynakları, nükleer enerji gerekliliği, nükleer enerjinin Türkiye ekonomisine katkısı ve Türkiye’nin AB nükleer enerji politikasına uyum amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kısaca ele alınmıştır. Bu çalışmanın Türkiye’nin AB üyelik sürecinde ilgili kesimlerin değişen koşullara uyum sağlama çabasına katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Enerji tr_TR
dc.subject Nükleer enerji tr_TR
dc.subject Enerji politikası tr_TR
dc.subject Avrupa Birliği tr_TR
dc.subject Energy tr_TR
dc.subject Nuclear energy tr_TR
dc.subject Energy policy tr_TR
dc.subject European union tr_TR
dc.title Avrupa birliği ve türkiye’nin enerji Politikaları bağlamında nükleer enerjinin Ekonomik etkileri tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 220 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record