DSpace Repository

Gaziantep/Araban ilçe merkezinde Bulunan okullardaki ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin kişisel hijyen davranışlarının belirlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Doğan, Firdevs
dc.date.accessioned 2016-12-26T11:53:08Z
dc.date.available 2016-12-26T11:53:08Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Doğan, F. (2014). Gaziantep/Araban ilçe merkezinde Bulunan okullardaki ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin kişisel hijyen davranışlarının belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-33 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/5737
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-33 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırma, ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin kişisel hijyene ilişkin davranış ve tutumlarını belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırma, Gaziantep ili Araban ilçe merkezinde bulunan ortaokullarda öğrenim gören 6. sınıf öğrencileri ile 24 Mayıs - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında öğrencilerin kişisel hijyene ilişkin davranış ve tutumlarını belirlemek için 265 öğrenci üzerinde tanımlayıcı olarak yapıldı. Veri toplama aşamasında öğrencilere sosyodemografik özellikleri ve kişisel hijyen bilgilerine yönelik sorulardan oluşan soru formu uygulandı. Öğrencilerden elde edilen verilerinin istatistiksel çözümlemelerinde; sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ve ki-kare testi kullanıldı. Araştırmaya katılan öğrencilerin %49.4’ü erkek, %50.6’sı kızdır. Öğrencilerin ortalama yaşları 12.13 ±0.47’dir. Öğrencilerin aile tipi durumlarına göre hijyen puanı bulguları incelendiğinde, en fazla hijyen puanı alanlar %24.2 ile çekirdek aile grubunun olduğu, en düşük hijyen puanı alanlarında %6.4 ile geniş aile grubu oldukları görüldü. Orta hijyen puanına sahip olanlarında %45.3 ile çekirdek aile grubunda oldukları saptandı. Aile tipi ile hijyen puanı arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulundu (p<0.05). Bu araştırmada; kız öğrencilerdeki hijyen alışkanlıklarının, erkek öğrencilere göre genel olarak daha iyi olduğu, çekirdek aileye ve az kardeşe sahip öğrenciler ile ailesinin gelir düzeyi orta ve iyi düzeyde olan öğrencilerin hijyen puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sağlıklı bireylerin yetiştirilebilmesi için, çocukların aile ortamında başlayan hijyen alışkanlıklarının, okul dönemlerinde de pekiştirilebilmesi için sağlık eğitimi, hijyen eğitimi, vb. adlarla teorik ve uygulamalı derslere yer verilmesi gerekir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kişisel Hijyen tr_TR
dc.subject Sağlık tr_TR
dc.subject İlköğretim Öğrencisi tr_TR
dc.subject Hemşire tr_TR
dc.title Gaziantep/Araban ilçe merkezinde Bulunan okullardaki ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin kişisel hijyen davranışlarının belirlenmesi tr_TR
dc.type project tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 33 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record