DSpace Repository

0-24 aylık çocuğu olan annelerin anne sütünü arttırmaya yönelik geleneksel uygulamaları

Show simple item record

dc.contributor.author Ünver, Zeynep
dc.date.accessioned 2016-12-26T12:15:49Z
dc.date.available 2016-12-26T12:15:49Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Ünver, Z. (2014). 0-24 aylık çocuğu olan annelerin anne sütünü arttırmaya yönelik geleneksel uygulamaları. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-39 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/5742
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-39 ss. tr_TR
dc.description.abstract Araştırma 0-24 aylık çocuğu olan annelerin anne sütünü arttırmaya yönelik geleneksel uygulamalarını saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Bu araştırma Kasım-Aralık 2013 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini; İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Pediatri Poliklinikleri, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne başvuran ve Anne Ünitesi’ne yatışı yapılan 0- 24 aylık çocuğu olan anneler oluşturmaktadır. Yapılan güç analizi ile belirlenen 220 anne örneklemi oluşturmuştur. Verilerin toplamasında araştırmacı tarafından oluşturulan Soru Formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanarak kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; araştırma kapsamına alınan annelerin yaş ortalaması 23.6±6.3 yıl ve %88.6’ sının bebeklerini araştırma sırasında halen emzirmekte olduğu bulunmuştur. Annelerin %44.1’inin doğumdan sonra ilk gıda olarak anne sütü, %49.1’inin ise mama verdiği, %45.5’inin bebeklerini doğumdan sonra ilk bir saatten sonra emzirmeye başladığı, %32.3’ünün bebeğini ağladıkça emzirmekte ve %44.5’inin bebek emdiği sürece emzirmeye devam etmeyi düşündüğünü ifade etmiştir.Anneler besinler içinde en çok baklagilin (%90.0), içeceklerden ise suyun (%95.9) anne sütünü arttırdığına inanmaktadır. Anneler geleneksel uygulamalarla sütlerinin arttığına inanmaktadırlar. Çoğunlukla beslenme ve sıvı alımına yönelik uygulamalar yer almaktadır. Etkin ve daha uzun sürmesi beklenen bir emzirme dönemi için daha gebelik sırasında geleneksel yapı ve inanışlar göz önüne alınması, düzenli olarak eğitimler yapılması ve annelerin bilinçlendirilmesi önerilebilir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Anne sütü tr_TR
dc.subject Emzirme tr_TR
dc.subject Geleneksel uygulamalar tr_TR
dc.subject Kültür tr_TR
dc.title 0-24 aylık çocuğu olan annelerin anne sütünü arttırmaya yönelik geleneksel uygulamaları tr_TR
dc.type project tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 39 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record