DSpace Repository

Cerrahi hemşirelerin kan ve vücut sıvıları ile bulaşan hastalıklar konusundaki bilgi ve uygulamaları

Show simple item record

dc.contributor.author Biçer Doğan, Arzu
dc.date.accessioned 2016-12-26T13:00:25Z
dc.date.available 2016-12-26T13:00:25Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Biçer Doğan, A. (2014). Cerrahi hemşirelerin kan ve vücut sıvıları ile bulaşan hastalıklar konusundaki bilgi ve uygulamaları. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-31 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/5748
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-31 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırma; Turgut Özal Tıp Merkezi cerrahi kliniklerinde görev yapan hemşirelerin kan ve vücut sıvıları ile bulaşan hastalıklar konusundaki bilgi ve uygulamalarının incelenmesi amacı ile tanımlayıcı türde gerçekleşmiştir. Araştırmanın evrenini cerrahi birimlerde çalışan toplam 90 hemşire oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise raporlu ve izinli olmayan, araştırmaya katılmayı kabul eden 83 gönüllü hemşire oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri Kasım 2013-Ocak 2014 tarihleri arasında araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Veri toplamada hemşirelerin tanıtıcı özelliklerini içeren anket formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi bir istatistik programı olan SPSS 16 kullanılarak tanımlayıcı istatistiksel yöntemle yapılmıştır. Bu çalışmaya katılan cerrahi hemşirelerinin %45.8’inin 26-30 yaş arsında, %72.3’ünün kadın, %63.9’unun lisans mezunu, %80.7’si bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitim almış, eğitim alanların %70.1’i bu eğitimi hizmet içi eğitim şeklinde almıştır. Hemşirelerin %88’i kan yoluyla bulaşan hastalık geçirmemiş, %63.9’u hepatit B aşısı olmuştur, aşı olmayanların %53.3’ü doğal bağışık olduğu için aşı olmamıştır. Aşı olanların %81.8’i aşı proğramını düzenli bir şekilde uygulamış ve %60.7’si antikor düzeyine baktırmıştır. Yine hemşirelerin %37.3’ü 1 yıldan daha uzun süredir serolojisine baktırmamıştır. Hemşirelerin %46.2’si son 6 ay içerisinde yaralanmış, yaralanan hemşirelerin %34.2’si yaralanmayı enjektörün kapağını takarken yaşamıştır. Yine bu hemşirelerin %69.2’si bu yaralanma sırasında yaralanmaya sebep olan alet üzerinde hasta kanının bulunduğu ifade etmiş, %87.2’si yaralanmayı rapor etmemiş ve %42.4’ü önemsemediği için rapor etmemiştir. Hemşirelerin %66.7’si yaralanma sonrası hastanın serolojisine baktırmamışken, %56.4’ü kendi serolojisine baktırmamıştır. Son 6 ayda hemşirelerin %62.8’i kan ve vücut sıvısı ile temas etmiş ve temas sırasında hemşirelerin %13.8’inin açık yarası olduğu saptanmıştır. Risk altındaki sağlık çalısanlarının kan ve beden sıvıları ile bulasan hastalıklardan kendilerini koruyabilmeleri için evrensel önlemler hakkında hemşirelerin bilgilendirilmesi, önlemlerin etkin bir sekilde uygulanması önerilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract This research is done in a descriptive way in order to analyze the information and applications of the nurses who work at the surgery unit of Turgut Özal Medical Center on the diseases transformed by blood and body fluids. The research population consists of 90 nurses who work at the surgery units. The research samples consist of 83 volunteer nurses who accepted the research and who are not off duty. The research data is gathered by the researcher by the face-to-face conversation method in the dates between November 2013- January 2014. An survey questionnaire including the identifier characteristics of the nurses is used in the data gathering. The statistical analysis of the data gathered in the research is done by using the descriptive statistical method using the statistic program SPSS 16. The 45.8% of the nurses that are included in the study are between the ages of 26-30, 72.3% are woman, 63.9% have a bachelor's degree, 80.7% are educated about the contagious diseases, 70.1% of those who received the education received it as in-service training. The 88% of the nurses did not suffer from a blood-borne disease, 63.9% received Hepatitis B vaccine, 53.3% was not vaccinated for being natural immunes. The 81.8% of those who were vaccinated applied the vaccine program regularly and 60.7% stopped it at the antibody level. The 37.3% of the nurses did not receive a serology check for more than a year. The 46.2% of the nurses were injured in the last 6 months and 34.2% of those who were injured experienced the injury while placing the capsule of injector. The %69.2 of those nurses stated that during the injury there was patient's blood on the device that caused the injury, 87.2% did not report the injury and 42.4% reported that he/she did not care. While the 66.7% of the nurse had a serology check after the injury, 56.4% did not have a serology check. The 62.8% of the nurses contacted with blood and bodily fluid within the 6 months and it was detected that the 13.8% of the nurses had an open wound during the contact.In short, we recommend that nurses under risk should be informed about the universal precautions to protect themselves from diseases transmitted via blood and body fluids and these precautions should be performed effectively tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Hemşire tr_TR
dc.subject Cerrahi tr_TR
dc.subject Kan yoluyla bulaşan hastalıklar tr_TR
dc.subject Nurse tr_TR
dc.subject Blood-borne diseases tr_TR
dc.subject Penetrating sharp object injury tr_TR
dc.title Cerrahi hemşirelerin kan ve vücut sıvıları ile bulaşan hastalıklar konusundaki bilgi ve uygulamaları tr_TR
dc.type project tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 31 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record