DSpace Repository

Ameliyathane hemşirelerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Yıldırım, Maksude
dc.date.accessioned 2016-12-26T13:35:22Z
dc.date.available 2016-12-26T13:35:22Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Yıldırım, M. (2014). Ameliyathane hemşirelerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-34 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/5749
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-34 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırma Turgut Özal Tıp Merkezi ameliyathanesinde çalışan hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Turgut Özal Tıp Merkezi ameliyathanesinde çalışan 65 hemşire oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise raporlu ve izinli olmayan, araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 58 hemşire oluşturmaktadır. Veriler Kasım 2013 – Ocak 2014 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri toplamada 7 sorudan oluşan kişisel bilgi formu ve California Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi, SPSS16 kullanılarak, sıklık, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapmaların hesaplanması ile değerlendirildi. Bu araştırmaya katılan hemşirelerin büyük çoğunluğunu %51.7 18-25 yaş arası hemşire oluşmaktadır. Meslekteki hizmet sürelerine bakıldığında büyük çoğunluğu %63.8 1-5yıl arası oluşturmaktadır. Hemşirelerin eğitim durumu incelendiğinde ise büyük çoğunluğu %79.3 lisans mezunu hemşireler oluşturmaktadır. Hemşirelerin %91.4’ünün eleştirel düşünme kavramının ne olduğuna dair bilgiye sahip olduğu görülmektedir. Eleştirel düşünme kavramının ne olduğunu hemşirelerin %30.2’si üniversitedeki derslerden öğrendiklerini söylemişlerdir. Hemşirelerin %45.3’ü iş ortamında yaşadıkları olayların eleştirel düşünmelerini etkilediğini söylemiştir. Eleştirel düşünce eğilim ölçeğine göre analitik düşünce ortalama 46.15±5.53 maksimum 56 puan, açık fikirlilik ortalama 44.13±9.02 maksimum 64 puan, meraklılık ortalama 41.77 ±4.72 maksimum 50 puan, kendine güven ortalama 30.24±5.18 maksimum 40 puan, doğru analiz yeteneği ortalama 24.74±4.81 maksimum 37 puan, sistematiklik ortalama 23.82±2.95 maksimum 31 puan olarak hesaplanmıştır. California Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği ortalama puanı 210.85 olarak bulunmuştur. Bu çalışma sonucunda, hemşirelerin çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden dolayı eleştirel düşünmelerinin yetersiz olduğu görülmüştür. Hemşirelerin çalışma saatlerinin haftalık 40 saat tutulması, hemşirelerin eleştirel düşünmelerine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi halinde eleştirel düşünme eğilimlerinin artacağı tahmin edilmektedir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Ameliyathane hemşireleri tr_TR
dc.subject Eleştirel düşünme tr_TR
dc.subject Cerrahi tr_TR
dc.title Ameliyathane hemşirelerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi tr_TR
dc.type project tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 34 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record