DSpace Repository

İntoksikasyon nedeniyle hastaneye getirilen 1-6 yaş grubu çocukların ebeveynlerinin bilgi düzeylerinin belirlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Rıdvan
dc.date.accessioned 2016-12-27T08:21:18Z
dc.date.available 2016-12-27T08:21:18Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Yılmaz, R. (2014). İntoksikasyon nedeniyle hastaneye getirilen 1-6 yaş grubu çocukların ebeveynlerinin bilgi düzeylerinin belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-40 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/5766
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1-40 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışma intoksikasyon nedeniyle hastaneye getirilen 1-6 yaş grubu çocukların ebeveynlerinin bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı türde yapılmıştır. Araştırma Şubat - Mayıs 2014 tarihleri arasında Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastaneleri acil servislerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanelerine intoksikasyon nedeniyle acile getirilen 1-6 yaş grubu çocukların ebeveynleri alınmıştır. Örneklem grubunu ise % 95 güven aralığı ve 0.05 yanılgı düzeyi kriterlerine göre güç analizi ile belirlenen 267 ebeveyn oluşturmuştur. Veriler anket formu ile hafta içi ve hafta sonu mesai saatlerinde araştırmacı tarafından hastane ortamında ebeveynler ile yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmaya alınan ebeveynlerin çocuklarının %52.1’inin erkek çocuk, %46.7’sının kız çocuğu olduğu, çocukların % 97.8’inin oral yoldan zehirlendiği tespit edilmiştir. Buna göre araştırma kapsamına alınan ebeveynlerin % 95.5’inin zehirlenme hakkında ilk yardım bilgisinin olmadığı belirlendi. Bu sonuçlar doğrultusunda çocuklardaki zehirlenmeyi önlemek için ebeveynlerin zehirlenme hakkında ilk yardım konusunda bilgilendirilmesi gerektiği ve bunun da yaşam sürecini olumlu yönde etkileyeceği önerilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This study was conducted in a descriptive manner in order to determine the knowledge level of the parents of the children who are between 1- 6 years old and who are admitted to the hospital due to intoxication. Research was carried out at the Emergency Services of the Diyarbakir Children's Diseases and Maternity Hospital between February - May 2014. The population of research includes the parents of children who were between 1-6 years old and who were brought to emergency service of Diyarbakir Children's Diseases and Maternity Hospital due to intoxication. 267 parents were involved in the study with %95 confidence interval of the sample group and rate of 0,05 error according to power analyses. The data was collected through a questionnaire with the parents face to face at the hospital on weekdays and at weekends. Parents of children who joined survey have % 52.1 boy population, % 46.7 of girl population and it was found that %97.8 of the children were in the state of intoxication orally. This survey showed that 95.5% of parents did not know the first aid knowledge about the toxicity. According to these results, in order to prevent the toxicity of the children, parents should be informed about first aid information and it is also proposed that this will positively affect the life process. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Acil Servis tr_TR
dc.subject İntoksikasyon tr_TR
dc.subject Çocuk Hasta tr_TR
dc.subject Emergency Room tr_TR
dc.subject Intoxiction tr_TR
dc.subject Pediatric Patients tr_TR
dc.title İntoksikasyon nedeniyle hastaneye getirilen 1-6 yaş grubu çocukların ebeveynlerinin bilgi düzeylerinin belirlenmesi tr_TR
dc.type project tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 40 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record