DSpace Repository

Browsing İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi by Submit Date

Browsing İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi by Submit Date

Sort by: Order: Results:

 • Yavalar, Deniz Elif (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018)
  Konumlarının bir gereği olarak siyaset ve basın, karşılıklı bir iletişim ve etkileşim içindedir. Basının ayrılmaz bir kolu olarak değerlendirebileceğimiz mizah ya da daha özel haliyle karikatür her zaman siyasi bir muhalefet ...
 • Aşkan, Hakan; Cemiloğlu Altunay, Meltem (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018)
  Tarihsel olarak 18. yüzyıl Avrupası’nda ortaya çıkmış olan aydınlanma felsefesi, evrenin rasyonel akıl aracılığı ile kavranabileceğini, böylece insanoğlunun bilgiye, mutluluğa, refaha ve özgürlüğe ulaşabileceğini vaat eder. ...
 • Yaylagül, Levent (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018)
  Bu makalede, Dallas W. Smythe’nin iletişimin alanına yaptığı katkılar, nitel tarihsel bir yaklaşımla incelenmiştir. Dallas Smythe iletişim araştırmaları alanında, ana-akım medya analizlerini eleştiren kuramsal bir açılım ...
 • Kılıç, Deniz; Ateşgöz, Kenan (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018)
  Bu çalışma, işitme engelli öğrencilerin sosyal medya kullanım nedenlerini ortaya koymayı amaçlamamıştır. Nicel yöntem içerisinde yer alan betimleyici tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada veri toplama aracı olarak ...
 • Çakır, Elif Merve (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018)
  Bu çalışma temel olarak metanın estetikleşmesi ve sanat üzerine odaklanmıştır. Sanatın geçirdiği değişimler, ya küresel ekonominin işine gelmiştir, ya da bizzat onun aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Toplumların geçirdiği ...
 • Şeker, Tülay; Uzun, Bünyamin (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018)
  Türkiye’de gazetecilik Avrupa’ya kıyasla daha geç başlamış ancak Avrupa ve bütün dünyada 20. yüzyılda yaşanan değişimlere ayak uydurmuştur. Bu değişimler daha çok basının ekonomi politik anlamda sahipliği noktasında önemli ...
 • Gökdemir, Şaduman Şeyda; Sever, N. Serdar (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018)
  İçsel markalaşma kısaca çalışan davranışları ile marka vaadinin uyumlu hale getirilme süreci olarak tanımlanır. Özellikle hizmet sektöründe marka vaadi tüketicilere çalışanlar tarafından aktarılmaktadır. İçsel markalaşmayı ...
 • Gündüz, Uğur; Arıkan, İdris (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018)
  Ulus devletlerin büyük bölümünün kurucu miti, homojen bir ulus yaratma ve mevcut topraklar ile iktidarı bu yolla koruma kaygısı olarak ortaya çıkmaktadır. Sözü edilen koruma ve/veya korunma pratikleri dahlinde en çok öne ...
 • Taşdelen, Hacer; Acar Şentürk, Zülfiye (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018)
  Bu çalışma için, davranışsal hedefleme ya da çevrimiçi davranışsal reklamcılığa yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde, ana temanın kişisel mahremiyet ve farkındalık üzerine oluşturulduğu gözlenmiştir. Genel çerçeve ...
 • Günevi Uslu, Evren (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018)
  Bu çalışma, Türk sinema tarihinde önemli bir yeri olan ve Türk sinemasına büyük değer katan yönetmen Metin Erksan’ın Toplumsal Gerçekçi filmlerinin bilimsel verilere dayandırılarak incelenmesi açısından önemlidir. Yine bu ...
 • Kaya, Feyyaz (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018)
  Bu çalışmanın temel amacı Interbrand tarafından hazırlanan dünyanın en yeşil markaları listesinde yer alan markaların sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında kurumsal bir iletişim gerçekleştirmek için sosyal medya ...
 • Dağtaş, Erdal; Ünal, Mehmet Anıl (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2019)
  Özet Bu çalışmanın konusunu, yeni sağ politikalar çerçevesinde Türkiye basınını temsilen örnek olarak seçilmiş Cumhuriyet, Evrensel, Hürriyet, Milat, Milliyet ve Ortadoğu gazetelerinin eğitim olgusu ve eğitim haberciliği ...
 • Özcan, Ali (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2019)
  Özet Günümüzde sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik hayatta bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım pratiklerinin yaygınlaşması sonucu veri ve enformasyon üretimi en üst düzeyde yaşanmaktadır. Enformasyon bombardımanı ...
 • Şener, Betül Çepni (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2019)
  Özet Günlük yaşantımızda önemli bir rol oynayan reklamlar, bireylerin yaşam biçimini önemli oranda şekillendirirken satın alma sürecinde de yer almaktadır. Esas olarak bireylerin imajlarını etkileyen reklamlar, onların ...
 • Dağ, Harun (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2019)
  Özet Çalışmada yerel medyanın başlıca sorun alanları ve bu sorun alanlarının çalışma ilişkilerine etkisi Antalya örneğinde incelenmiştir. Birinci bölümde, Türkiye’deki yerel medyanın tarihine değinilmiştir. İkinci bölümde; ...
 • Aydın, Nursen (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2019)
  Özet Yeni toplumsal hareketler paradigması, kapitalizmin geldiği aşama itibariyle emek-sermaye çelişkisi ve emek sömürüsü gibi ekonomik sistemi temel alan sorunların toplumsal formasyonda karşılığının bulunmadığını ileri ...
 • Çakır, Vedat; Batool, Rubab (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2019)
  Özet Bir ülkenin medya politikaları, o ülkenin sorunlarını etkileyen ve o ülkenin dünyanın geri kalanında nasıl temsil edileceğine karar veren önemli faktörlerden birisidir. Medya politikaları ile oluşturulan bu ...
 • Özdengül, Aşina Gülerarslan (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2019)
  Özet Kutsallara karşı tutumlar aynı zamanda toplumların değer yargılarının kaynağı olarak bilinmektedir. Doğru veya yanlış gibi değer yargıları neredeyse tüm dini inanışlarda tanrı ya da tanrılar şeklindeki kutsal varlıklarla ...
 • Anamur, Didem Deniz (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2019)
  Özet Günümüzde teknolojik ürünlerinin gelişmesi ile gözetim farklı biçimlerde ve adlarda kendini göstermektedir. Artık tek taraflı bir gözetim yerine iktidarın panoptik gözetimini denetleyen, iktidarı sınırlayan yeni ...
 • Enserov, Vefalı (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2019)
  Özet Bir uluslararası iletişim sorunu olarak 1960’lı yıllardan itibaren fark edilmeye başlanan tek taraflı enformasyon akışı, bilim çevreleri tarafından yapılan tartışmalarla uzun süre dünya gündeminde yer edinmiştir. ...