DSpace Repository

Browsing İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi by Issue Date

Browsing İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Bentli, Recep; Köz, Süleyman; Coşkun, Abdulvahap; Şahin, İdris (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Çalışmamızda trombosit indekslerinin diyabetik ve diyabetik olmayan geriatrik hemodiyaliz hastalarında karşılaştırılması amaçlandı. Çalışmaya 42 diyabetik (20 erkek, 22 kadın; ortalama yaş: 71,2±5,5) 55 diyabetik olmayan ...
 • Eskikurt, Gökçer; Yücesir, İlker; İşoğlu Alkaç, Ümmühan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Beyin yarıküre asimetrilerinin davranışa da benzer şekilde yansıdığı düşünülmektedir. Bu konuda en belirgin davranışsal asimetri, el tercihidir. Görsel Oddball paradigması ile 19 farklı bölgeden, sol ve sağ elini kullanan ...
 • Duman, Yücel; Kuzucu, Çiğdem; Kaysadu, Halim; Tekerekoğlu, Mehmet Sait (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Önemli bir hastane patojeni olan Pseudomonas aeruginosa; sepsis, peritonit ve ventilatör ilişkili pnömoni gibi yüksek mortalité ile seyreden infeksiyonlar oluşturmaktadır. Bu kesitsel çalışmada 2011 yılı içinde çeşitli ...
 • Beytur, Ali; Geçit, İlhan; Söylemez, Haluk; Oğuz, Fatih; Karaca, Süleyman; Güneş, Ali; Altıntaş, Ramazan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Böbreğin basit kistleri sık rastlanılan bir patolojidir. Bu çalışmada, semptomatik basit böbrek kistlerinin perkütan aspirasyon tedavisinin sonuçları incelendi. Tüm hastalara ilk teşhis ultrasonografi ile yapıldı. Ardından ...
 • Fırat, Cemal; Erbatur, Serkan; Elmas, Ömer; Geyik, Yılmaz; Aytekin, Ahmet Hamdi (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Bu çalışmada, başarılı bir başparmak replantasyonunun 9. gününde sigaraya bağlı başarısızlık görülen bir olgumuzu sunmayı amaçladık. Kırk altı yaşında erkek hasta sağ el başparmağının proksimal falanks seviyesinden 3 saat ...
 • Kara, Murat; Kumbak Aygün, Hatice Banu; Tekedereli, İbrahim (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  47,XYY sendromu erkeklerde ekstra Y kromozomunun olduğu bir cinsiyet kromozomu anöploidisidir ve bu erkeklerin büyük bir kısmı fenotipik olarak normal özellik gösterirler. Ancak infertilite, kanser, nörolojik hastalıklar ...
 • Güler, Ciğdem; Yücel, Yılmaz (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Premature loss of primary teeth could be treated with different options. In this case report, a 4-year-old girl was referred to our pediatric dentistry clinic for the treatment of dental trauma and pain. In clinical and ...
 • Aydoğan, Mustafa Said; Erdoğan, Mehmet Ali; Özgül, Ülkü; Çolak, Yusuf Ziya; Durmuş, Mahmut (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Kist hidatik, ekinokoklar tarafından oluşturulan paraziter bir enfeksiyondur. Kistin rüptüre olmasıyla anaflaktik şoktan ölüme kadar gidebilen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu olgu sunumunda kist hidatik rüptürü nedeniyle ...
 • Güler, Ciğdem (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Primary teeth have fewer abnormalities with respect to size and morphology when compared to permanent teeth. Double-rooted primary canines are extremely rare dental anomaly. The present report describes seven years old ...
 • Demirel, Soner; Gündüz, Abuzer; Duman, Behice Şuheda; Fırat, Penpegül; Bakır, Sevtap; Yakıncı, Cengiz (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Bu çalışmada, Malatya il merkezinde bulunan ilköğretim okullarındaki çocuklarda şaşılık prevalansının saptanması amaçlandı. Çalışmaya yaşları 6-12 arasında değişen ilköğretim öğrencileri alındı. Okullar, düşük (Grup 1) ...
 • Söylemez, Haluk; Çakıcı, Hakan; Sancaktutar, Ahmet Ali; Atar, Murat; Bozkurt, Yaşar (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Recently the frequency of foreign bodies in the urinary tract is increasing. Except the iatrogenic reasons, most foreign bodies in the lower genitourinary tract are self-inserted via the urethra as the result of exotic ...
 • Yenidünya, Sibel; Haltaş, Hacer; Bayrak, Reyhan; Aktaş, Davut (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  The present case describes the clinical and histopathologic features of a benign myoepithelioma of the parotid gland. A 70-year-old woman presented with clinical symptoms of a unilateral, gradually developing, preauricular ...
 • Bozdağ, Zehra; Türkmen, Emine; Doğan, Metin; Güzel, Zeki; Kırımoğlu, Hale (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Hidatik kist, Echinococcus granulosus’ un larval formlarının sebep olduğu dünyanın birçok yerinde ciddi sağlık problemlerine neden olan paraziter bir hastalıktır. Karaciğer ve akciğerler en sık yerleşim yerleridir. Böbrek ...
 • Aşkın, Uğur; Karataş, Fikret; Türköz, Yusuf; Aydın, Süleyman (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Bu çalışmada, sığır karaciğerinden saflaştırılan ve metabolizma için büyük öneme sahip olan Paraoksonaz-1 (E.C. 3.1.1.2. ve E.C. 3.1.8.1.) enziminin bazı kinetik özellikleri ile ghrelin hormonu arasındaki ilişki araştırıldı. ...
 • Ortaarık, Engin; Tekgöz, İmran; Ak, Muharrem; Kaya, Erdal (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012)
  Bu çalışmada gebeliğin ikinci trimestirinde olan hamile kadınlarda anksiyete ve depresif bozukluk düzeyleri ve bunları etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya Temmuz-Ağustos 2008 tarihleri arasında ...
 • Çiçek, Yüksel; Ergül, Elif; Durakoğlugil, Murtaza Emre; Ertürk, Ayşe (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  A 63 year old obese female with chronic renal failure and type 2 diabetes mellitus underwent angioplasty and stent implantation. A large femoral hematoma 10x7 cm in diameter appeared after 10 minutes, and the sheath was ...
 • Oğuztürk, Hakan; Turtay, Muhammet Gökhan; Demir Aydın, Seval; Miniksar, Ökkeş Hakan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Yirmi yaşında erkek hasta futbol maçı sırasında rakip oyuncunun tekmesine maruz kaldıktan sonra sol diz kemiğinde dışa doğru kayma ve şiddetli ağrı oluşmuş. Ambulans ile acil servisimize getirildiğinde sol diz bölgesinde ...
 • Keleş, Ali; Ocak, Mevlüt S. (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Dişlerin kök kanal morfolojileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak endodontik tedavinin başarı şansını arttırmaktadır. Kök kanalındaki anomaliler sadece kök fazlalığı ya da azlığı olmayıp; aynı zamanda kanal ...
 • Özkan, Ahmet Selim (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Kalsiyum kanal blokerleri, anjina pektoris, supraventriküler aritmiler ve hipertansiyonun tedavisinde sıklıkla kullanılmakta ve toksik dozda alım sonrası metabolik asidoz, hiperglisemi, hipotansiyon, atrioventriküler blok ...
 • Şahin, Nurhan; Yılmaz, Hatice; Türkmen, Emine; Aydın, Feray (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Solitary cutaneous angioleiomyoma is known as a benign tumor which originates from the smooth muscle of veins. It is usually found in lower extremities, sometimes located in hands. We present a 72 year old male with a ...