DSpace Repository

Browsing İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi by Issue Date

Browsing İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Altıntaş, Ramazan; Oğuz, Fatih; Beytur, Ali; Çimen, Serhan; Güneş, Ali (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Skrotal kalsinozis skrotumun dermis tabakasında kalsiyum ve fosfor tuzlarının birikmesiyle oluşan, iyi huylu bir skrotal cilt hastalığıdır. Klinik olarak, skrotumda çok sayıda, ağrısız, sert, farklı boyutlarda nodüller ...
 • Özkan, Ahmet Selim (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Tüm dünyada yapılan araştırmalara göre hipertansiyon, en sık rastlanan hastalıklardan biri özellikle yaşlı cerrahi hasta grubunda en sık görülen yandaş hastalık olarak bildirilmektedir. Genel anestezi altında elektif ...
 • Dağlar, Duygu; Öngüt, Gözde (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012)
  Klasik TEM ve SHV türü enzimlerden nokta mutasyonu ile gelişmiş olan Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamazlar (GSBL), son 30 yılda önemli bir direnç mekanizması olarak ortaya çıkmış olup tanımlanan enzim sayısı 200’e ...
 • Parlakpınar, Hakan; Örüm, Mehmet Hamdi; Acet, Ahmet (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012)
  İskemi, doku hasarı ile sonuçlanan, dokuya yetersiz oksijen ve besin desteğine yol açan kan akımı durması veya azalmasını ifade eder. Miyokard dokusunun yaşamının devam edebilmesi için iskemik alanın erken reperfüzyonu ...
 • Parlakpınar, Hakan; Örüm, Mehmet Hamdi; Acet, Ahmet (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Aminoguanidin (AG), yüzyıldan uzun bir süredir bilinen, yapısal olarak L-Arjinin aminoasitine benzeyen, indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS)’u selektif olarak inhibe eden, bu şekilde azalmış nitrik oksit (NO) oluşumuna ...
 • Şimşek, Neslihan; Tekin Bulut, Elçin (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Mikroorganizmaların oluşturdukları biyofilm yapısı, planktonik hücrelerle kıyaslandığında, bu organizmalara daha üstün hayatta kalma becerileri kazandırmaktadır. Kompleks biyofilm yapısı mikroorganizmaların iletişim ...
 • Güler, Çiğdem; Eltas, Abubekir; Güneş, Dilek; Görgen, Veli Alper; Ersöz, Mustafa (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Bu çalışmanın amacı Malatya ilindeki 7-14 yaş arasındaki bir grup öğrencinin ağız ve diş sağlığını değerlendirmek ve koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin önemini vurgulamaktır. Çalışma grubu değişik sosyo-ekonomik düzeye ...
 • Eltas, Abubekir; Yavuzer, Duygu (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Bu çalışmanın amacı diş yüzeyi temizliğine (DYT) ilaveten uygulanan ozon tedavisinin gingivitisli hastalardaki klinik etkilerini sadece DYT yapılan hastalarla karşılaştırmaktı. Kontrol grubundaki hastalara (n=15) sadece ...
 • Eltas, Abubekir; Yücel, Sinan Eriş (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Bu çalışma kronik periodontitisli (KP) ve generalize agresif periodontitisli (GAgP) bireylerde ağız kokusunun karşılaştırılmasını amaç edindi. Bu çalışmanın katılımcıları 25-40 yaş arasındaki 25 KP ve 25 GAgP’li hastadan ...
 • Kırmalı, Ömer; Özdemir, Ali Kemal (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Zirkonyum oksit ile güçlendirilmiş seramikler, oksit seramikler içerisinde önemli bir yer tutar. Günümüzde yüksek dayanıklılık, biyouyumluluk, iyi kimyasal stabilite ve doğal görünüm özellikleri sayesinde ideal dental ...
 • Keleş, Ali; Ahmetoğlu, Fuat; Yalçın, Muhammet; Şimşek, Neslihan; T. Bulut, Elçin; Karagöz, Şendoğan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Bu çalışmanın amacı farklı restoratif materyallerin ısı iletim özelliklerinin incelenmesidir. Bu çalışmada iki tip amalgam, 3 tip cam ionomer siman (CİS) ve 3 tip kompozit incelendi. Bu materyaller, üretici talimatlarına ...
 • Dündar, Serkan; Ersöz, Mustafa; Yücel, Eriş Sinan; Çelik, Özge; Eltas, Abubekir (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Papillon-Lefevre Syndrome (PLS) is a rare autosomal recessive disorder. Cathepsin C Gene mutation are responsible for the etiology. PLS characterized by palmoplantar keratosis and severe periodontal destruction in early ...
 • Sandal, Süleyman; Tekin, Suat (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Yağ doku pasif enerji deposu ve aktif metabolik bir endokrin organ olarak görev yapar. Özellikle beyaz yağ dokusu büyük ölçüde protein sinyallerini ve adipokin adı verilen faktörleri salgılayan önemli bir endokrin organdır. ...
 • Polat, Nilüfer Tülin; Atala, Mustafa Hayati; Ahmetoğlu, Fuat; Polat, Serkan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  It’s been aimed to do the oral rehabilitation of a patient with a delayed dental treatment after a severe accident, by using limited invasive methods. It is learned from the anamnesis that the patient had been fallen down ...
 • Tekin, Çiğdem; Güneş, Gülsen; Türkol, Elvan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Tıp alanında yapılan kariyer tercihi, toplum sağlığını etkileyen bir unsur olarak görülmüş ve bir araştırma planlanmıştır. Bu çalışma ile İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet sonrası yaşamlarında ...
 • Acıpayam, Mehmet; Uncu, Hasan; Halıcı, Ümit; Taraktaş, Murat; Çakkallıoğlu, Ahmet; Karaca, Suat; Özsöyler, İbrahim (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Kalp cerrahisi sırasında standart prosedürler uygulanmakla birlikte bazı uygulamalarda klinikler arası farklar bulunabilmektedir. Sadece mediastenin açıldığı vakalarda drenaj için kullanılan dren sayısı da bu farklılıklardan ...
 • Ocak, Mevlüt Sinan; Ahmetoğlu, Fuat (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  The root canal morphology of maxillary first premolar teeth is highly variable, but it is rare to find tree roots. This case describes the presence of tree roots in maxillary first premolar and the successful clinical ...
 • Aydoğan, Mustafa Said; Erdoğan, Mehmet Ali; Özgül, Ülkü; Bıçakcıoğlu, Murat; Çolak, Yusuf Ziya; Durmuş, Mahmut (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Myotonik Distrofilerde, kas güçsüzlüğü, solunumsal ve kardiyak fonksiyonların etkilenmesi ve malign hipertermi ve rabdomiyoliz gibi potansiyel perioperatif komplikasyonlar görülebilmesi nedeniyle anestezi yönetimi önemlidir. ...
 • Koyunoğlu, Ferda; Tekin, Suat; Konar, Vahit; Sandal, Süleyman (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Apelin, G protein kenetli orfan apelin reseptörünün (APJ) endojen ligantıdır. Apelinin hipotalamusta özellikle arkuat, supraoptik ve paraventriküler nükleus gibi hipotalamik alanlarda dağılım göstermesi testis, prostat ...
 • Toy, Vesile Elif; Eltas, Abubekir (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Bu çalışma Malatya bölgesinde yaşayan 20-65 yaş arasındaki bireylerde dişeti çekilmesi (DÇ)’ninnedenlerini, şiddetini ve yaygınlığını değerlendirmeyi amaçladı. Bu kesitsel çalışma 2012 Mayıs ve Temmuz ayları arasında İnönü ...