DSpace Repository

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

 

Sub-communities within this community

 • İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012 koleksiyonu bu bölüm altında listelenir.
 • İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013 koleksiyonu bu bölüm altında listelenir.
 • İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014 koleksiyonu bu bölüm altında listelenir.
 • İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015 koleksiyonu bu bölüm altında listelenir.
 • İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2016 koleksiyonu bu bölüm altında listelenir.
 • İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017 koleksiyonu bu bölüm altında listelenir.

Recent Submissions

 • Cengiz, Deniz Uğur; Emre, Oğuz; Çalışkan, Zekeriya (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Dil, çocuğu içinde yaşadığı dünyaya entegre eden ve onun hayata tutunmasını sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Birey doğduğu andan itibaren ağlamayla başlayan iletişim kurma sürecinde seri ve anlamlı cümlelerin oluşması ...
 • Yanıkkerem, Emre; Esmeray, Nicole (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Engelli prevelansı dünyada her geçen gün artmakta olup, ülkemizde de nüfusun %12.3’ü engelli gruptur. Engelli nüfus içerisinde bireylerin %0.37’si işitme, %0.38’i dil ve konuşma engellidir. Engelli kadınlar toplumda ...
 • Oltuluoğlu, Hatice; Budak, Funda; Küçükkelepçe, Didem; Günay, Ulviye (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Amaç: Bu araştırma abortusa başvuran kadınların kaygı durumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırma Malatya Devlet Hastanesi’nin septik servisinde Mart 2016-Eylül 2017 tarihleri ...
 • Demir, Mehmet; Atay, Emre; Tümer, Mehmet Kemal; Çiçek, Mustafa; Gül, Ahmet; Altındağ, Abdurrahman; Dokur, Mehmet; Acer, Niyazi (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Bu çalışma ile psikiyatrik sorunu olmayan kontrol grubu ile şizofreni hastalarında kraniyofasiyal bölgede yapılan antropometrik ölçüm değerlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada 35 şizofreni hastası ile ...
 • Kazan, Gülnaz; Taşhan, Sermin Timur; Ünver, Hacer (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Araştırma; Obstetrik laparoskopi ve genel laparoskopi işlemi uygulanan hastaların post-operatif anksiyete düzeylerini ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile karşılaştırmalı tanımlayıcı araştırma olarak planl ...
 • Karaman, Ülkü; Bozok, Şeyda Nur; Erturk, Emine; Kacmaz, Gamze; Uysal, Sare Ceren; Bingöl, Merve; Uslu, Merve; Yavuz, Yasemin (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Zorunlu ektoparazit olan Pediculus capitis tüm yaşam evresini insan vücudunda geçirir. Parazitin kaynağı insanlar olup dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de, özellikle okul çocuklarında daha sık olmak üzere, kış ...
 • Eltas, Şeydanur Dengizek; Uslu, Mustafa Özay; Eltas, Abubekir (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Periodontal hastalıklar, mikrobiyal dental plaktaki patojenik bakterilerin ve ürünlerinin etkisiyle gelişen, periodontal doku ve alveoler kemik kaybıyla sonuçlanan kronik enflamatuvar hastalıklardır. Periodontal ...
 • Öz, Özge; Altay, Birsen (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Üriner inkontinans istemsiz olarak herhangi bir idrar kaçırma şikayeti olup, bireylerin hayatını fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen önemli bir sağlık problemidir. Bu problemin gelişmesinde menapoz, obstetrik ...
 • Aladağ, Murat; Alkan, Alper; Karadağ, Neşe (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Langerhans hücreli histiositosisin (LHH) bir alt grubu olan, eosinofilik granülom çoğunlukla kemikleri etkileyen ve seyrek görülen bir hastalıktır. Özellikle çocuklarda görülen bir hastalık olup, erişkinlerde nadirdir. ...
 • Karaaslan, Erol; Kahraman, Ercan; Çolak, Mehmet Cengiz (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Kardiyak ve kardiovasküler cerrahide tanı ve tedavi amaçlı kateter kullanımı ve kateter ile ilişkili komplikasyonlar halen vardır. Biz bu vakada pleurocan kateter ile drenaj sırasında oluşan myokardiyal yaralanmanın erken ...
 • Seven, Aybüke; Doğan, Mert (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Bu çalışmanın amacı Karpal Tünel Sendromu (KTS) tanısı almış hastalarda farklı fizyoterapi yöntemlerinin ağrı, genel sağlık, fonksiyonel durum, uyku kalitesi ve semptomların giderilmesine etkisini karşılaştırmaktır. ...
 • Aladağ, Murat; Yıldız, Azibe; Türköz, Yusuf; Parlakpınar, Hakan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Amaç: Önlenmesi için büyük çapta deneysel ve klinik araştırmalar yapılmış olmasına rağmen, anevrizmal subaraknoidal kanamanın (SAK) yıkıcı bir tıbbi komplikasyonu olan serebral vazospazm, yüksek oranda morbidite ve ...
 • Yağmur, Yurdagül; Çubuk, Medine Mutlu (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Amaç: Daha önce doğum yapmamış gebelerin doğum tercihlerine sağlık eğitiminin etkisini belirlemekti. Yöntem: Araştırma deneme öncesi (pre-experimental) tek grup son test modeli kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın ...
 • Özdemir, Zeynep; Karakurt, Arzu (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  İlaçların, organizmadaki enzimlerin etkisiyle kimyasal değişikliğe uğrayarak genellikle daha polar yeni bileşiklere dönüşmesine biyotransformasyon ya da metabolizma denir. Metabolizma sonucu, vücuda alınan ilaç ve diğer ...
 • Emre, Oğuz (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Ebeveynleştirme; çocuğun, aile içerisinde sürekli olarak, yaṣına uygun olmayan bir ṣekilde ebeveynin rolünü üstlenmesi ve kendi ilgi ve ihtiyaçlarından fedakarlık etmesi sonucuyla ortaya çıkmaktadır. Ebeveynleṣtirmenin patolojik ...
 • Bulut, Hatice; Taşhan, Sermin Timur (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017)
  Araştırma, sezaryan olan kadınların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerini belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırma Malatya Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum servisinde sezaryan ...
 • Dibek, Dilara Mermi; Aynal, Leyli Can; Çomoğlu, Selim Selçuk (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Herpes Zoster’e bağlı brakial pleksopati nadir görülen bir nörolojik komplikasyondur. Bu makalede klinik, radyolojik ve elektrofizyolojik incelemeler sonucunda herpes zostere‘e bağlı brakial pleksus nöriti tanısı konulan ...
 • Aylaz, Rukuye; Işık, Kevser; Bayır, Berna; Yetiş, Gülsüm (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Amaç: Bu çalışma, 65 yaş ve üstü kadınlarda üriner inkontinansın 65 yaş ve üzeri kadınların yaşam kalitesi üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Kesitsel türde yapılan araştırmanın evrenini Malatya il ...
 • Günay, Ulviye; Oltuluoğlu, Hatice; Aylaz, Rukuye; Çalışkan, Zekeriya; Tuncay, Suat (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Bu çalışma hemşirelerin mobbing davranışlarına maruz kalma durumlarının belirlenmesi amacı ile yapıldı. Araştırma, tanımlayıcı olarak Şubat-Nisan 2015 yılında Malatya Devlet Hastanesi ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp ...
 • Yayan, E. Hilal; Ulutaş, Ayşegül; Çalışkan, Zekeriya; Emre, Oğuz (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Ek besine geçiş süreci, hem anne hem de bebek için oldukça önemli bir süreç olup bu dönemde yanlış davranış geliştirme bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu çalışmada ek besine geçişte katkılı gıda ...

View more