DSpace Repository

Browsing İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi by Type "Article"

Browsing İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi by Type "Article"

Sort by: Order: Results:

 • Botulizm 
  Ekmekçi, Hakan; Özerol, İ. Hali; Yılmaz, Hikmet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Botulizm, genellikle Clostridium botulinum tarafından üretilen botulinum nörotoksinlerinin sebep olduğu nöroparalitik bir hastalıktır. Botulinum toksinleri bilinen en kuvvetli biyolojik toksinlerdir. Bu toksinler, hematojen ...
 • Ozcan, Erkan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Henry Maudsley 1867 yılında, gelişimsel geriliği olan küçük çocukların varlığına dikkat çeken ilk psikiyatrisi olmuştur. Kullanılan tanımlamalara bağlı olarak, otistik bozukluğun yaygınlığı onbinde 2 ile 5 arasındadır. ...
 • Bölük, Ayhan; Türk, Ülkü; Arıbaş, Emel; Kökrek, Zekeriya (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  İntrakranial tüberkulom tanısı alan 3 vaka klinik özellikleri, BOS bulguları ve MRI bulguları ile sunuldu. Vakalar klinik ve MRI bulguları ağırlıklı olarak değerlendirildi. Bir vaka antituberküloz tedavi sırasında kaybedildi. ...
 • Demırhan, Osman; Temoçın, A.Kübra; Avcı, Ayse; Balat, Ayse (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Bu çalışmada davranış bozukluğu nedeniyle başvuran ve kromozom analizinde 11. kromozomun uzun kolunun 24.bölgesinde delesyon saptanan 10 yaşındaki bir kız hasta sunuldu. Hastamızın bulguları literatürdeki 11. kromozom q2 ...
 • Aslan, Turan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Infeksiyon hastalIklarından aşı ile korunma, onların tedavi edilmeleri ile karşılaştırılamayacak kadar avantajları olan bir yaklaşımdır. Bu durum immun sistemi baskılanmış olan hastalarda daha da önem kazanır. Bu çalışmada, ...
 • Özsan, Özcan; Sarıyüce, Oğuzhan; Özbek, Emin; Balbay, Derya; Güneş, Ali (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  1993 Ağustos ile 1995 Aralık o}>ları arasında 27 tip 2 stress inkontinanslı hastaya modifiye Gittes operasyonu uygulandı. Bu hastalardan düzenli takip edilebilen 21'i çalışma kapsamına alındı. Çalışmanın amacı söz konusu ...
 • Bölük, Ayhan; Türk, Ülkü; Arıbaş, Emel; Kökrek, Zekeriya (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  İntrakranial tüberkulom tanısı alan 3 vaka klinik özellikleri, BOS bulguları ve MRI bulguları ile sunuldu. Vakalar klinik ve MRI bulguları ağırlıklı olarak değerlendirildi. Bir vaka antituberküloz tedavi sırasında kaybedildi. ...
 • Bölük, Ayhan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Özellikle filum terminale kaynaklı miksopapiller varyant olmak üzere, kauda equina bölgesi epandimomlar için en sık lokalizasyondur. Magnetik rezonansa rağmen tanıda gecikme kuraldır. İlk gebelik sonrası semptomatik olan, ...
 • Demırhan, Osman; Temoçın, A.Kübra; Avcı, Ayse; Ayse, Balat (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  In this report we present a 10 year-old girl having behavioral disturbances and a deletion on the long arm of chromosome 11 involving the q24 region. We compare our patient manifestations to those associated with the distal ...
 • Koltuksuz, Uğur; Gürsoy, M. Harun (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Çocuklarda daha çok künt travmalar sonucu meydana gelen genitoüriner travmaların görülme sıklığı teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla artmaktadır. Genitoüriner travmalar nadiren ölüme neden olmakla birlikte, sebeb ...
 • Balat, Ayşe; Akıncı, Ayşehan; Turgut, Mehmet; Çekmen, Mustafa; Yoloğlu, Sainı; Gözükara, Engin (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Endemik guatrda tiroid antikorları artabilmektedir. Bu çalışmada Malatya ilinde yaşayıp, polikliniğimize başvuran ve değişik derecelerde guatrı olan 41 hasta ile 15 sağlıklı kontrol grubunda antimikrozomal (anti­M) ve ...
 • Pekdemir, Hasan; Büyükberber, Süleyman; Kaygusuz, Akif; Baysal, Tamer; Ak, Gürsel; Gürer, İnanç; Nuray Büyükberber, Nuray (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Brusellozis'te torakal vertebra tutulumu nadir görülen ciddi bir komplikasyondur. Bu olgu sunumunda torakal vertebra tutulumu olan ve paraspinal apse gelişmiş yaşlı bir bayan hasta sunulmuştur. Hastada brusella tanısı hem ...
 • Hasanoglu, H. Canan; Noureddine, Ghassan; Hasanoglu, Adnan; Eschenbacher, William L. (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Hava kirliliği sonucu oluşan ozon, akciğerleri etkiler ve solunum fonksiyonlarında akut reverzibl restriktif ve obstrüktif tipte değişiklikler meydana çıkabilir. Bu değişikliklerin hav ay ollarındaki sinir uçlarından ...
 • Baştürk, Mustafa; Özcan, Yarkın; Karaaslan, M. Fatih; Gönül, Ali S. (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Bipolar affektif bozuklukta yaygın olarak kullanılan lityumun, tiroid fonksiyonları üzerine uzun süreli etkilerini araştırmak. Yöntem: Çalışma grubu; DSM-IV kriterlerine göre bipolar affektif bozukluk tanısı almış 22 ...
 • Bölük, Ayhan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Özellikle filum terminale kaynaklı miksopapiller varyant olmak üzere, kauda equina bölgesi epandimomlar için en sık lokalizasyondur. Magnetik rezonansa rağmen tanıda gecikme kuraldır. İlk gebelik sonrası semptomatik olan, ...
 • Öztürk, Aziz; Altaş, Enver; Aktan, Bülent; Özer, Soner; Karaşen, Murat; Çiftçioğlu, Akif (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Son elli yılda çok sayıda ilacın ototoksik yan etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Bunlardan en önemlileri; aminoglikozitler, loopdiüretıkler, lokal anestezikler, antineoplastik ilaçlar ve non-steroidal antienflamatuar ...
 • Özdemır, Ramazan; Güven, Aytekin; Sezgin, Alpay Turan; Tuncer, Cemal (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Bu çalışmada akut miyokard infarktüs/ü olgularda L-karnitinin kullanımının, ventriküler geç potansiyeller üzerine olan etkisi araştırıldı. Çalışmaya akut miyokard infarktüsü tanısı He kabul edilen 54 hasta alındı. ...
 • Tuncer, Cemal; Özkan, Yusuf; Özdemir, Ramazan; Şaşmaz, Sezai; Dündar, Emir; Yalnız, Mehmet; Komsuoğlu, Baki (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Lepra hastalığının insan vücudunun hemen hemen tüm sistemlerini etkilediği ve vücudun değişik kısımlarını innerve eden otonomik sinirlerin fonksiyonlarında bozukluk olabileceği birkaç çalışmada gösterilmiştir. Bununla ...
 • Gürlek, Ali; Gherardini, Giulio; Yasko, Alan; Miller, Michael J . (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Tibia kırıkları sonrası gelişen nonunion (kırık kaynamaması) önemli bir problem olup sıklıkla kemik greftlerinin kullanılmasını gerektirir. Bu amaçla vaskülarize (pediküllü yada free flap olarak) ve vaskülar i ze olmayan ...
 • Canpolat, Leyla (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Sürekli karanlık ve ışığın, epifiz bezinden melatonin salgılanmasını inhibe ve sitümüle ettiği bilinir. Bu çalışmada, sıçan timus yapısını bir hayli etkileyen fotoperiyod ritmindeki değişikliklere deneysel kamt sağladık. ...