2011 Cilt 18 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Yeral, İlkin; Şimşek, Yavuz; Seçkin, Doğa; Danişman, Nuri (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Spontan siklusta gelişen ve term doğumla sonuçlanan heterotopik gebelik olgusunu sunmak. Olgu: 21 yaşındaki primigravida hasta acil servisimize amenore ,abdominal ağrı ve vajinal kanama şikayetiyle başvurdu.TVUSG’de 8 ...
 • İnce, Volkan; Kablan, Yüksel; Pişkin, Turgut; Kayaalp, Cüneyt; Ersan, Veysel; Koç, Cemalettin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Here we described a case of Wernicke’s encephalopathy with thiamin (vitamin B1) deficiency after a prolonged postoperative parenteral nutritional. A 55-year-old male patient with total gastrectomy for gastric cancer had a ...
 • Özkurt, Fazıl Emre; Evcimik, Muhammed Fatih; Gürsel, Ali Okan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Larenks kanserleri cilde çok nadir metastaz yapmaktadırlar. Baş-boyun yassı hücreli karsinomlarının uzak metastazları sıklıkla akciğer, karaciğer ve kemiğe olur. Bu yazımızda transglottik larenks karsinomu nedeniyle total ...
 • Güler, Adem; Şahin, Mehmet Ali; Atılgan, Kıvanç; Yokuşoğlu, Mehmet; Özal, Ertuğrul; Arslan, Mehmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Tesadüfen saptanan asemptomatik torasik aortik mural trombüslerin doğal seyri, prognostik önemi ve optimal tedavisi literatürde iyi tanımlanmamıştır. Sağ serebellar infarkt öyküsü olan 64 yaşında erkek hastada asemptomatik ...
 • Yuksel, Sengul; Coban, Yusuf Kenan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Çoklu meme oluşumu ile diğer konjenital anomaliler arasında olası ilişkiler gösterilmiş olmasına karşın diastometamyeli ve polimasti anomalilerinin ilişkisi daha önce bildirilmemiştir. Bu vakada, diastometamyeli ve polymastili ...
 • Özcan, Özlem; Yüksel, Tuğba; Cumurcu, Birgül; Güngör, Serdal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Tourette sendromu (TS) ani, hızlı, istemsiz ve yineleyici motor-vokal tiklerle karakterize çocukluk çağı başlangıçlı nöropsikiyatrik bir bozukluk olup; etiyolojisinde immünolojik, genetik, epigenetik, hormonal ve çevresel ...
 • Baktır, Ahmet Oğuz; Tekinalp, A. Haldun; Altekin, Refik Emre (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Primer kalp tümörlerine nadir olarak rastlanır. En sık görülen primer kalp tümörü miksomalardır. Genelde müphem klinik bulgular verirler ve tesadüfen tanı konulması olağandır. Olgumuzda aşikar sağ kalp yetersizliği ile ...
 • Kılıçarslan, Kasım; Demirkale, İsmail; Bektaşer, Bülent; Yalçın, Nadir; Tecimel, Osman; Solak, Şükrü (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Aktif olarak spor yapan hastalarda kemik-patellar tendon-kemik otogrefti ile artroskopik ön çapraz bağ (ÖÇB) tamiri sonrası bu hastaların spora geri dönüş periyodu değerlendirildi. Gereç-Yöntem: Çalışmaya kemik-patellar ...
 • Kılıçarslan, Kasım; Demirkale, İsmail; Çiçek, Hakan; Yalçın, Nadir (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Bu retrospektif çalışma, düşük grade kalça displazisine sekonder gelişen kalça artrozunun büyük baş ve metal arkalıklı (MoM) total kalça artroplastisi ile tedavisinin sonuçlarını değerlendirmek için dizayn edilmiştir. Yöntem: ...
 • Taşolar, Hakan; Cansel, Mehmet; Yağmur, Jülide; Baktır, Ahmet Oğuz; Ermiş, Necip; Açıkgöz, Nusret; Karakuş, Yasin; Bayramoğlu, Adil (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Mitral anulus kalsifikasyonu, mitral kapağın fibröz iskeletinin kronik dejeneratif inflamatuvar olmayan kalsifikasyonudur. Biz çalışmamızda MAK’lı hastalarda atriyal ve ventriküler aritmi riski açısından P dalga ve QT ...
 • Demir, Tamer; Savur, Fatma; Kaya, M. Kaan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Kliniğimizde takip ettiğimiz endoftalmili olgularda medikal ve cerrahi tedavinin görme düzeylerine olan etkisini değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Fırat Üniversitesi Hastanesinde Ocak 2005-Eylül 2009 tarihleri arasında ...
 • Kadıoğlu, Selim; Ögenler, Oya; Kadıoğlu, Funda; Okuyaz, Selda (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Bu çalışmanın amacı, tıp fakültesi öğrencilerinde, hasta-hekim ilişkisinin temel öğelerinden biri olan empati becerisini, standart bir empati beceri ölçeği kullanarak, belirlemek ve klinik eğitimin bu beceriyi dolaylı ...
 • Aytaş, Özgür; Kartalcı, Şükrü; Ünal, Süheyla (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Günümüzde organ nakli konusundaki en önemli problem, organ bağışı oranlarının çok düşük olmasıdır. Organ bağışı konusunda hasta ve yakınlarını bilgilendirme ve yönlendirmede önemli rolü olan sağlık çalışanlarının, inanç ...
 • Akbulut, Gamze; Yalinca, Rabia; Ersoy, Gulgun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Background: The purpose of the study was to determine the application of complementary medicine and psychological support and relaxation methods in cancer patients. Methods: The study was carried out on 60 cancer (35 ...