2011 Cilt 18 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Aktürk, Erdal; Kurtoğlu, Ertuğrul; Harputluoğlu, Hakan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Kanser tedavisinde yeni antikanser ilaçlarının kullanılması, erken tanı ve tedavi koşullarının değişmesi ile şifa oranı belirgin olarak artmıştır. Dolayısıyla kanser ilaçlarına maruz kalan kişi sayısı da artmıştır. Bu artış ...
 • Kireçci, Ekrem; Özer, Ali; Uçmak, Hasan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Flavivirüs familyasında yer alan Batı Nil virüsü (BNV), özellikle sivrisinek sokması ile insanlara ve hayvanlara bulaşarak nörolojik belirtilerle karakterize ölümcül enfeksiyonlara neden olmaktadır. RNA genomuna sahip olan ...
 • Celiloglu, Ozgu Suna; Dogan, Metin; Ak, Muharrem; Dogan, Derya Gumus; Celiloglu, Can; Sigirci, Ahmet; Karadag, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Jeune sendromu; diğer adıyla ‘Asfiksik Torasik Displazi’ (ATD) daralmış göğüs kafesi, ekstremite anomalileri, solunum yetmezliği ve kayda değer yenidoğan mortalitesi ile karakterize otozomal resesif kalıtım gösteren nadir ...
 • Bilgiç, Özlem; Ak, Muharrem (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  This study examined the frequency of the use of complementary and alternative therapies by patients diagnosed with acne vulgaris (AV). Methods: This study included 375 patients who attended dermatology outpatient clinic ...
 • Gökkaya, Cevdet Serkan; Demirel, Hüseyin Cihan; Aktaş, Binhan Kağan; Bulut, Süleyman; Doluoğlu, Ömer Gökhan; Erkmen, Akif Ersoy; Akdemir, Alp Özgür; Memiş, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Mesaneyi ilgilendiren basitten karmaşığa birçok sorun vardır. Hastalar için en sıkıntılı durumlardan biri üriner inkontinanstır. Birçok hastanın açıklamak istemediği bu durumu anlamaya yönelik birçok anket çalışması ...
 • Tepe, Birgül; Sayıner, Hakan Sezgin; Karıncaoğlu, Yelda (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Lyme hastalığı, Ixodes türü keneler tarafından taşınan bir spiroket olan Borrelia burgdorferi’nin neden olduğu multisistemik enfeksiyöz bir hastalıktır. Klinik bulgular enfeksiyonun seyri boyunca evrelere göre değişmektedir. ...
 • Karaman, Handan Işın Özışık; Kabay, Sibel Canbaz; Kamışlı, Özden (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Elektroensefalografide fokal anormalliği olan 25 epileptik hastada, retrospektif olarak elektroensefalografi bulguları ile manyetik rezonans görüntüleme ve interiktal 99mTc-HMPAO single foton emisyon bilgisayarlı tomografi ...
 • Demir, Tamer; Gül, Fatih Cem (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Kanaliküler hasar sonucu bikanaliküler entübasyon yapılan hastaları değerlendirmek Metod: 2006-2010 yılları arasında Fırat Üniversitesi Oftalmoloji Kliniğinde kanaliküler laserasyon nedeniyle cerrahi onarım yapılan 20 ...