DSpace Repository

Pozisyona bağlı orbital variste renkli Doppler ultrasonografi bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları olgu sunumu

Show simple item record

dc.contributor.author Kalaycı, Özlem Tuğçe
dc.contributor.author Fırat, Ahmet Kemal
dc.contributor.author Türkçüoğlu, Peykan
dc.contributor.author Erdem, Gülnur
dc.contributor.author Sığırcı, Ahmet
dc.contributor.author Alkan, Alpay
dc.date.accessioned 2017-06-20T12:38:15Z
dc.date.available 2017-06-20T12:38:15Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Kalaycı, Ö. T. Fırat, A. K. Türkçüoğlu, P. Erdem, G. Sığırcı, A. Alkan, A. (2009). Pozisyona bağlı orbital variste renkli Doppler ultrasonografi bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları olgu sunumu. Cumhuriyet Tıp Derg. 31, 460-465. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/7137
dc.description.abstract Orbital varis, postural değişiklik ya da valsalva manevrasıyla geçici proptozise neden olan dilate bir ven ya da ven grubudur. Varisler klinik olarak asemptomatik olabilirler ve günümüzün gelişmiş görüntüleme yöntemleriyle radyolojik tanı kolaylıkla konulabilir. Radyolojik görüntülemelerde; valsalva manevrası ile boyutu artabilen tübüler kitleler olarak görüntülenirler. Olgumuzda; supin pozisyonda iken görüntülenemeyen ancak hasta pron pozisyona getirildiğinde izlenebilen orbital varislerin, renkli Doppler ultrasonografi (RDUS), bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları detaylı olarak sunuldu. Orbital varisin ayırıcı tanısında karotid kavernöz fistül, orbital psödotümör, kavernöz hemanjiyomlar düşünülmelidir. Ancak proptozis ile başvuran hastalarda orbital varis düşünülüyorsa hastaların pozisyonlarının değiştirilmesi gerektiği akılda tutulmalı ve pron pozisyonda ya da valsalva manevrası eşliğinde radyolojik görüntüleme yapılmalıdır. tr_TR
dc.description.abstract Orbital varix is a dilated vein or group of veins that present with intermittent proptosis aggravated by the Valsalva maneuver or postural change. Varices may not be symptomatic in clinic presentation and radiologic diagnosis can be put by developed imaging method. On radiologic imaging tubular masses are identified which may increase in size after Valsalva. In our case with proptosis; orbital varices has been presented with finding of color Doppler ultrasonography (RDUS), computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) in detail that can not identified on the supine position but present on prone position. In differential diagnosis of orbital varix; carotid cavernous fistula, orbital pseudo tumor, cavernous hemangiomas should be considered. But if orbital varix is suspected the patients with proptosis, it must be remembered that the positions of the patients should be changed and a radiologic imaging must be performed through Vasalva action in prone position. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Cumhuriyet Tıp Derg tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Orbita tr_TR
dc.subject Variköz venler tr_TR
dc.subject Renkli doppler ultrasonografi tr_TR
dc.subject Bilgisayarlı tomografi tr_TR
dc.subject Manyetik rezonans görüntüleme tr_TR
dc.subject Orbit tr_TR
dc.subject Varicose veins tr_TR
dc.subject Color Doppler ultrasonography tr_TR
dc.subject Computed tomography tr_TR
dc.subject Magnetic resonance imaging tr_TR
dc.title Pozisyona bağlı orbital variste renkli Doppler ultrasonografi bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları olgu sunumu tr_TR
dc.title.alternative Color Doppler ultrasonography, computed tomography and magnetic rezonans imaging findings in a case of orbital varix depend on position tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal Cumhuriyet Tıp Derg tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.contributor.authorID 7768 tr_TR
dc.identifier.volume 31 tr_TR
dc.identifier.startpage 460 tr_TR
dc.identifier.endpage 465 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record