DSpace Repository

Subcutaneous fat necrosis mimicking a malignant mass associated with the left internal oblique and the sartorius muscles in a 3 months old boy differential diagnosis

Show simple item record

dc.contributor.author Sığırcı, Ahmet
dc.contributor.author Karaman, Abdurrahman
dc.contributor.author Başsüllü, Nuray
dc.contributor.author Çelik, Tayfun
dc.date.accessioned 2017-06-20T12:47:39Z
dc.date.available 2017-06-20T12:47:39Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Sığırcı, A. Karaman, A. Başsüllü, N. Çelik, T. (2009). Subcutaneous fat necrosis mimicking a malignant mass associated with the left internal oblique and the sartorius muscles in a 3 months old boy differential diagnosis. 29 (5), 1339-1341. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/7138
dc.description.abstract Subcutaneous fat necrosis (SCFN) is a rare, self-limited and benign disorder that develops after birth. A 3-month-old-boy presented with a semi-mobile mass under the skin without erythema on the left inguinal area. Ultrasound (US) revealed a mass within the subcutaneous fat layer over the left internal oblique and the sartorius muscles with heterogenous echogenicity. Computed tomography (CT) showed that the mass had a smooth border with partially spicular extensions to the subcutaneous fat. The presumptive diagnosis was rhabdomyosarcoma. Surgical exploration and excision biopsy were performed. The pathological examination revealed SCFN. tr_TR
dc.description.abstract Subkutanöz yağ nekrozu (SKYN), doğumdan sonra gelişen nadir, kendi başına düzelebilen, selim bir hastalıktır. Sol inguinal bölgesinde eritem olmaksızın yarı-hareketli, deri altına yerleşik kitleyle başvuran 3 aylık erkek çocuk değerlendirildi. Ultrasonografi (US), sol internal oblik ve sartorius kasları üzerindeki subkutanöz yağlı tabakada, heterojen ekojenitede bir kitleyi ortaya koydu. Bilgisayarlı tomografi (BT), kitlenin düzgün konturundan subkutanöz yağ içine doğru kısmi fırçamsı uzantılar olduğunu gösterdi. Ön tanıda rabdomiyosarkom düşünüldü. Cerrahi inceleme ve eksizyonel biyopsi yapıldı. Patolojik örneklemeler, SKYN ile uyumlu bulguları ortaya koydu. tr_TR
dc.language.iso eng tr_TR
dc.publisher Türkiye Klinikleri J Med Sci tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Subcutaneous fat tr_TR
dc.subject Necrosis tr_TR
dc.subject İnfant tr_TR
dc.subject Ultrasonography tr_TR
dc.subject Tomography tr_TR
dc.subject Spiral computed tr_TR
dc.subject Subkutan yağ tr_TR
dc.subject Nekroz tr_TR
dc.subject İnfant tr_TR
dc.subject Ultrasonografi tr_TR
dc.subject Bilgisayarlı tomografi tr_TR
dc.title Subcutaneous fat necrosis mimicking a malignant mass associated with the left internal oblique and the sartorius muscles in a 3 months old boy differential diagnosis tr_TR
dc.title.alternative Üç Aylık Erkek Çocukta Sol İnternal Oblik ve Sartorius Kaslarıyla İlişkili Malign Kitle İzlenimi Veren Subkutanöz Yağ Nekrozu tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal Türkiye Klinikleri J Med Sci tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.contributor.authorID 7768 tr_TR
dc.identifier.volume 29 tr_TR
dc.identifier.issue 5 tr_TR
dc.identifier.startpage 1339 tr_TR
dc.identifier.endpage 1341 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record