DSpace Repository

Tip 1 nörofibromatozisli hastalarda fokal beyin lezyonlarının ayırıcı tanısında MR spektroskopi

Show simple item record

dc.contributor.author Alkan, Alpay
dc.contributor.author Kutlu, Ramazan
dc.contributor.author Sığırcı, Ahmet
dc.contributor.author Baysal, Tamer
dc.contributor.author Altınok, Tayfun
dc.contributor.author Dusak, Abdurrahim
dc.contributor.author Saraç, Kaya
dc.date.accessioned 2017-06-24T06:39:06Z
dc.date.available 2017-06-24T06:39:06Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Alkan, A. Kutlu, R. Sığırcı, A. Baysal, T. Altınok, T. Dusak, A. Saraç, K. (2003). Tip 1 nörofibromatozisli hastalarda fokal beyin lezyonlarının ayırıcı tanısında MR spektroskopi. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi . 9; 166-170. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/7171
dc.description.abstract Tip 1 nörofibromatozisli olgularda beyin fokal lezyonlarının ayırıcı tanısında manyetik rezonans spektroskopinin rolünün ortaya konması amaç- landı. GEREÇ VE YÖNTEM Tip 1 nörofibromatozisli 15 olguya beyin manyetik rezonans görüntüleme ve fokal parenkimal lezyonlara tek voksel spektroskopi (TE:31) incelemesi yapıldı. Aynı yaşlardaki sağlıklı 20 gönüllü olgunun posterior paryetal beyaz cevheri kontrol grubu olarak kullanıldı. N-asetil aspartat/kreatin, kolin/kreatin ve myo-inositol/kreatin oranları hesaplanarak kontrol grubu ile karşılaştırıldı. BULGULAR T2 ağırlıklı görüntülerde fokal sinyal artışı gösteren 58 lezyon saptandı. Olgular kontrol grubu ile karşılaştırıldığında N-asetil aspartat/kreatin oranı azalırken, kolin/kreatin ve myo-inositol/kreatin oranlarında artış saptandı. Hamartom ile gliomlu olgular karşılaştırıldığında ise gliomlularda N-asetil aspartat/kreatin oranındaki azalma ve kolin/kreatin ve myo-inositol/kreatin oranlarındaki artış çok belirgindi. Manyetik rezonans görüntüleme ve spektroskopi bulgularıyla 52 hamartom ve 6 gliom saptandı. SONUÇ Manyetik rezonans spektroskopi hücresel düzeydeki metabolik değişiklikleri saptayabildiğinden dolayı, tip 1 nörofibromatozisli olgularda fokal parankimal lezyonların ayırıcı tanısı ve tedavi planlanmasında manyetik rezonans görüntülemeye ilave bilgiler sağlamaktadır. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.title Tip 1 nörofibromatozisli hastalarda fokal beyin lezyonlarının ayırıcı tanısında MR spektroskopi tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.contributor.authorID 7768 tr_TR
dc.identifier.volume 9 tr_TR
dc.identifier.startpage 166 tr_TR
dc.identifier.endpage 170 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record