DSpace Repository

Çölyak gangliyon blokajı BT eşliğinde anterior yaklaşımın etkinliği

Show simple item record

dc.contributor.author Alkan, Alpay
dc.contributor.author Durak, Ahmet Candan
dc.contributor.author Özcan, Nevzat
dc.contributor.author Kutlu, Ramazan
dc.contributor.author Baysal, Tamer
dc.contributor.author Sığırcı, Ahmet
dc.date.accessioned 2017-06-24T07:04:43Z
dc.date.available 2017-06-24T07:04:43Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Alkan, A. Durak, A. C. Özcan, N. Kutlu, R. Baysal, T. Sığırcı, A. (2003). Çölyak gangliyon blokajı BT eşliğinde anterior yaklaşımın etkinliği. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi. 9; 456-461. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/7174
dc.description.abstract Şiddetli karın ağrısı nedeniyle narkotik analjezik kullanan abdominal maligniteli olgularda çölyak gangliyon blokajının etkinliği ve güvenliğinin araşl- tırılması. GEREÇ VE YÖNTEM Yaşlları 19 ile 75 arasında değişlen 27 hastaya 30 çölyak gangliyon blokaj işllemi yapıldı. Bilgisayarlı tomograşi eşlliğinde perkütan anterior yaklaşlımla 22 G’lik Chiba iğnesi çölyak gangliyon bölgesine yerleşltirilerek %98’lik alkol verildi. Üç olgumuzda işl- lem sonrası yetersiz cevap alınması nedeniyle ikinci kez işllem uygulandı. BULGULAR Yirmiyedi olgunun 24’ünde (%88.8) işllem sonrası ağrıda azalma oluşltu. Onüç olgumuzda ağrıda tam düzelme (%48,1) sağlanırken, 9’unda (%33,3) ağrı non-narkotik analjeziklerle kontrol altına alındı. ‹ki olgumuzda (%7,4) narkotik analjezik dozu azaltıldı. Üç olgumuzda (%11,1) ise işllem sonrası ağrı karakterinde değişliklik olmadı. ‹şllem sonrası dört olguda diyare (%14,8), altı olguda hipotansiyon (%22,2) ve bir olguda geçici hemiparezi saptandı. SONUÇ Bilgisayarlı tomograşi eşlliğinde anterior yaklaşlımla yapılan perkütan çölyak gangliyon blokajı, kolay uygulanabilirliği, güvenli ve komplikasyonlarının az olması, başları oranının yüksek ve maliyetinin düşlük olması gibi nedenlerle özellikle mide ve pankreas başlta olmak üzere abdominal malignansilere bağlı ağrıların erken dönemde kontrol altına alınması amacıyla tercih edilmelidir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.title Çölyak gangliyon blokajı BT eşliğinde anterior yaklaşımın etkinliği tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.contributor.authorID 7768 tr_TR
dc.identifier.volume 9 tr_TR
dc.identifier.startpage 456 tr_TR
dc.identifier.endpage 461 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record