DSpace Repository

BT eşliğinde yapılan toraks ince iğne aspirasyon biyopsilerinde erken sitolojik değerlendirmenin yeri

Show simple item record

dc.contributor.author Baysal, Tamer
dc.contributor.author Mızrak, Bülent
dc.contributor.author Soysal, Ömer
dc.contributor.author Sığırcı, Ahmet
dc.contributor.author Kutlu, Ramazan
dc.date.accessioned 2017-06-24T11:58:21Z
dc.date.available 2017-06-24T11:58:21Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Baysal, T. Mızrak, B. Soysal, Ö. Sığırcı, A. Kutlu, R. (2002). BT eşliğinde yapılan toraks ince iğne aspirasyon biyopsilerinde erken sitolojik değerlendirmenin yeri. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi. ) 8; 206-210. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/7188
dc.description.abstract Toraks patolojilerinde bilgisayarlı tomografi eşliğinde yapılan ince iğne aspirasyon biyopsilerinde hasta başında yapılan erken sitolojik değerlendirmenin tanıya katkısını araştırmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM Bronkoskopik biyopsi yöntemi ile tanı konulamayan 65 olguda bilgisayarlı tomografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı. Sitoloğun hasta başında biyopsi materyalini değerlendirmesi erken sitolojik değerlendirme, patoloji bölümünde tüm lamların değerlendirilmesi son sitolojik değerlendirme olarak kabul edildi. Sitolojik tanılar ile histopatolojik bulgular karşılaştırıldı. BULGULAR Doğru tanı konan 63 olgunun sitolojik değerlendirmesine göre 41 olguda malign, 22 olguda benign patoloji saptandı. Sitolojik olarak benign patoloji tanısı alan bir olguda histopatolojik sonuç malign çıktı. Erken ve son sitolojik tanılar arasında malign lezyonlarda %100, benign olanlarda % 89 uyum vardı. Malign lezyonlarda sitolojik ve histopatolojik tanılar %97.6 uyumlu idi. Biyopsi tekrar oranı %13.8 ve pnömotoraks görülme oranı %7.7 idi. SONUÇ Erken sitolojik değerlendirme toraks ince iğne aspirasyon biyopsilerinde tanıya erken ve yüksek doğ- ruluk oranı ile ulaşılmasını sağlayan, biyopsi tekrarını ve dolayısı ile komplikasyon oranını en aza indiren bir multidisipliner çalışmadır. Özellikle sitolojik incelemenin spesifisitesinin düşük olduğu benign lezyonlarda sitoloğun radyolojik olarak lezyon morfolojisi hakkında fikir edinmesi, sitolojik yoruma olumlu katkıda bulunmaktadır. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.title BT eşliğinde yapılan toraks ince iğne aspirasyon biyopsilerinde erken sitolojik değerlendirmenin yeri tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.contributor.authorID 7768 tr_TR
dc.identifier.volume 8 tr_TR
dc.identifier.startpage 206 tr_TR
dc.identifier.endpage 210 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record