2011 Cilt 18 Sayı 4

 

Recent Submissions

 • Demircioglu, Sinan; Aydogdu, İsmet; Kaya, Emin; Kuku, İrfan; Erkurt, Mehmet Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Herpes zoster (zona), varisella zoster virüsünün neden olduğu akut veziküler erüpsiyon ile seyreden bir infeksiyondur. Dermatomal dağılımla sınırlı, tek taraflı ve ağrılı döküntülerle karakterizedir. 49 yaşında, Kafkasyalı, ...
 • Sapmaz, Emrah; Keleş, Erol (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Diffüz idiopatik iskelet hiperosteozisi etiyolojisi kesin olarak bilinmeyen travmatik, post enfeksiyöz ve dejeneratif olaylardan bağımsız olarak paravertebral ligamanların enkondral ossifikasyonu ile karakterize bir ...
 • Öztürk, Ebru; Uğur, Mete Gürol; Özkan, Yelda; Aydın, Abdullah; Balat, Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Sıklıkla posmenapozal dönemde izlenen endometrium karsinomu en sık görülen jinekolojik malignensidir. Literatürde genç endometrial karsinom vakalarının; polikistik over hastalığı zemininde gelişen diferansiye erken evre ...
 • Tepe, Birgül (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Subungual skuamöz hücreli karsinom, tırnak yatağının en sık görülen malignitesi olmasına rağmen, klinik pratikte oldukça nadir görülür. Klinik görünümü çok değişkendir. Bazı benign durumları taklit edebilir. Ayak parmaklarını ...
 • Şenocak, Filiz; Örün, Utku Arman; Ceylan, Özben; Doğan, Vehbi; Keskin, Mahmut; Karademir, Selmin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Çocuk hastalarda uzun süreli intravenöz tedavi gerektiren durumlarda santral venöz kateter ve port uygulanmaktadır. Yerleştirilmiş olan santral kateter ve parçalarının dolaşım sistemine embolizasyonu nadir, ancak ciddi bir ...
 • Begeç, Zekine; Erdoğan, M. Ali; Yücel, Aytaç; Özgül, Ülkü; Gülhaş, Nurçin; Ersoy, M. Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  ProSeal Laringeal Maske (PLMA) klasik LMA temelinde geliştirilen supraglottik bir hava yolu aracıdır. Bu çalışmada Mayıs 2009 ile Haziran 2011 tarihleri arasında çocuk cerrahisi ameliyatlarında genel anestezi indüksiyonu ...
 • Koç, Önder; Duran, Bülent; Topçuoğlu, Ata; Fırat, Tülin; Kükner, Aysel; Dönmez, Melahat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Bu çalışma 2 ve 4 mg erdostein kullanımının fetusların akciğer olgunlaşması üzerine olası etkilerinin araştırılması için planlandı. Gereç ve Yöntem: Wistar albino cinsi gebe sıçanlar: grup I (n=10): SHAM; grup II (n=10): ...
 • Yiğenoğlu, Özgür; Uğur, Mete Gürol; Öztürk, Ebru; Balat, Özcan; Erel, Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Tekrarlayan Gebelik Kaybı (TGK) etyopatogenezinde oksidatif stresin rolünün değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: TGK izlenen 30 gebe ve sağlıklı 30 gebede Total Oksidan Seviye (TOS), Total Antioksidan Kapasite (TAK) ve ...
 • Karakaş, Mustafa Serkan; Altekin, Refik Emre; Baktır, Ahmet Oğuz; Er, Arzu; Özbek, Sinan Cemgil; Yanıkoğlu, Atakan; Akdemir, Barış; Çilli, Aykut (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) toplumda sık görülen ve hipotiroidi ile %1,2-11 arasında değişen oranlarda birlikte görülebilen bir hastalıktır. OUAS’ın semptomatoloji spektrumu oldukça geniştir. Bu semptomlar OUAS’a ...
 • Sever, Celalettin; Külahçı, Yalçın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Ayakta bulunan yumuşak doku defektlerinin onarımında Medial Plantar Flep ideal bir seçenektir. Ayak defektlerinin onarımında ince, ve duyusal bir flep düşünülüyorsa Medial Plantar Flep ilk önce akla gelmesi gereken lokal ...
 • Türünz, Volkan; Meriç, Faruk; Topçu, İsmail (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Giriş: Son yüzyılda diabetes mellitus (DM) mortalite ve morbidite açısından en önemli hastalıklardan biri olmuştur. Diabetes mellitusun komplikasyonlarından korunmak için subklinik nörapatiyi düzenli aralıkla Auditory ...