DSpace Repository

Gastrektomi sonrası oluşan fitobezoara bağlı ince barsak tıkanıklığı

Show simple item record

dc.contributor.author Söğütlü, Gökhan
dc.contributor.author Yılmaz, Mehmet
dc.contributor.author Sağır, Vedat
dc.contributor.author Işık, Burak
dc.contributor.author Ara, Cengiz
dc.contributor.author Ölmez, Aydemir
dc.contributor.author Tatlı, Faik
dc.date.accessioned 2017-08-08T05:52:59Z
dc.date.available 2017-08-08T05:52:59Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Söğütlü, G. Yılmaz, M. Sağır, V. Işık, B. Ara, C. Ölmez, A. Tatlı, F. (2014). Gastrektomi sonrası oluşan fitobezoara bağlı ince barsak tıkanıklığı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 29 (1): 25 - 28. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/7477
dc.description.abstract Fitobezoar, mekanik barsak tıkanıklığının yaygın olmayan bir sebebidir ve esas olarak daha önce mide operasyonu geÇirmiş hastalarda görülür. Bu Çalışmada fitobezoardan kaynaklanan ince barsak tıkanıklığı olan 12 olgu sunuldu. GereÇ ve Yöntem: 1998-2005 yılları arasında fitobezoara bağlı ince barsak tıkanıklı3ı olan ve ameliyat edilen 12 hasta Çalışmaya dahil edildi. Olguların 7ísi erkek 5íi kadın olup yaşları 40-74 arasındaydı. Tüm hastalar daha önce mide cerrahisi geÇirmişti (vagotomi+gastroenterostomi). Bulgular: Onbir hasta fitobezoara bağlı akut barsak tıkanması nedeniyle acil ameliyata alındı. Yineleyici tıkanma semptomları olan bir hasta elektif olarak ameliyat edildi. Laparotomide fitobezoar 10 hastada distal ileumda, iki hastada jejenumda bulundu. Fitobezoar, hastaların altısında Çekuma doğru sıvazlanırken, diğer altı hastada enterotomi yapıldı. Bir hastada gastrik bezoar da mevcuttu ve gastrotomi yapıldı. Hastaların hiÇbirinde komplikasyon gelişmedi. SonuÇ: Özellikle daha önce mide operasyonu geÇirmiş hastalarda barsak tıkanıklığının bir sebebi olarak bezoardan şüphelenmek gerekir. tr_TR
dc.description.abstract Purpose: Phytobezoar is an uncommon cause of mechanical intestinal obstruction, mainly in patients who have undergone previous gastric operation. We report 12 patients presenting with small bowel obstruction with phytobezoar. Material and Methods: Between 1998-2005, we operated 12 patients (7 male and 5 female, between the ages of 40-74 years) with mechanical intestinal obstruction due to phytobezoar. All patients had undergone previous gastric surgery (vagotomy and gastroenterostomy). Results: Eleven patients with acute intestinal obstruction due to phytobezoar had emergency operation. One patient; with intermittent obstructive symptoms had elective laporotomy. At laparotomy, phytobezoar was found in the distal ileum (10 cases) or jejunum (2 cases). On 6 patient, the phytobezoars were milked into the caecum, whereas in 6 patient they were extracted through an enterotomy. An associated gastric bezoar was found in 1 patient and removed via a gastrotomy. All patients made an uneventful recovery. Conclusion: Diagnosis of an obstructing bezoar should always be suspected in cases of intestinal obstruction, especially in patients with previous gastric operation. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Fitobezoar tr_TR
dc.subject Geçirilmiş mide ameliyatı tr_TR
dc.subject İnce barsak tıkanıklığı tr_TR
dc.subject Phytobezoar tr_TR
dc.subject Previous gastric surgery tr_TR
dc.subject İntestinal obstruction tr_TR
dc.title Gastrektomi sonrası oluşan fitobezoara bağlı ince barsak tıkanıklığı tr_TR
dc.title.alternative Small Bowel Obstruction Due To Postgastrectomy Phytobezoar tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.contributor.authorID 110105 tr_TR
dc.identifier.volume 29 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 25 tr_TR
dc.identifier.endpage 28 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record