DSpace Repository

Objective measurement of refractive errors Comparison of plusoptix s08 with a standard autorefractometer

Show simple item record

dc.contributor.author Demirel, Soner
dc.contributor.author Bilaki, Şemsettin
dc.contributor.author Yuvacı, İ.
dc.contributor.author Cumurcu, Tongabay
dc.contributor.author Çolak, Cemil
dc.date.accessioned 2017-08-18T12:03:44Z
dc.date.available 2017-08-18T12:03:44Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Demirel, S. Bilaki, Ş. Yuvacı, İ. Cumurcu, T. Çolak, C. (2013). Objective measurement of refractive errors Comparison of plusoptix s08 with a standard autorefractometer. Journal of Clinical and Experimental Investigations. 4(1), 40–46. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/7631
dc.description.abstract Objective: Comparison of Plusoptix S08 with a standart autorefractometer (Topcon RM 8000B) in children and adults. Methods: 220 eyes of 110 children, with a mean age of 8.06 ± 2.89 years old were examined to compare noncycloplegic measurements provided by Plusoptix S08 and cycloplegic measurements provided by Topcon RM- 8000B autorefractometer. In addition, 254 eyes of 127 adults, with a mean age of 33.3 ± 13.36 years old were examined to compare non-cycloplegic refractive measurements provided by Plusoptix S08 and Topcon RM 8000B autorefractometer. All measurements were repeated three times. Median sphere, cylinder, spherical equivalent and cylindrical axes as Jackson cross cylinder power measurements (J0 and J45) were compared statistically. Results: The median differences in spheres, cylinders, spherical equivalents, J0 and J45 powers were –0.25 D (P< 0.001), –0.25 D (P< 0.001), –0.25 D (P< 0.001), –0.02 (P= 0.038), 0.00 (P= 0.395), in children, respectively. These values were 0.50 (P<0.001), 0.00 (P<0.001), 0.375 (P<0.001), 0.03 (P= 0.053), 0.79 (P= 0.081), in adults, respectively. Conclusion: Plusoptix S08 has a myopic misspelled according to Topcon-RM8000B autorefractometer in children. However, measurements provided with Plusoptix S08 were more hyperopic than those with Topcon RM- 8000B autorefractometer in adults. tr_TR
dc.description.abstract Amaç: Çocuklarda ve erişkinlerdeki refraksiyon kusuru ölçümünde, Plusoptix S08 ile standart bir oto refraktometre (Topcon RM 8000B) ölçümlerinin karşılaştırılması. Yöntemler: Yaş ortalaması 8.06 ± 2.89 yıl olan 110 çocu- ğun 220 gözü Plusoptix S08 ile sikloplejisiz olarak, Topcon RM-8000B otorefraktometresiyle sikloplejili olarak ölçüldü. Elde edilen değerler karşılaştırıldı. Ayrıca, yaş ortalaması 33,3 ± 13,4 olan 127 yetişkinin 254 gözü, Plusoptix S08 ve Topcon RM 8000B otorefraktometre ile sikloplejisiz olarak ölçülerek, bu ölçümlerin karşılaştırması yapıldı. Tüm ölçümler üç kez tekrarlandı. Ortalama sferik, silindirik, sferik ekivalan ve silindirik aks değerleri istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Ortalama sferik, silindirik, sferik ekivalan, J0 ve J45 güçleri çocuklarda sırasıyla: –0.25 D (p< 0.001), –0.25 D (p< 0.001), –0.25 D (p< 0.001), –0.02 (p= 0.038), 0.00 (p= 0.395) bulundu. Erişkinlerde ise 0.50 (p<0.001), 0.00 (p<0.001), 0.375 (p<0.001), 0.03 (p= 0.053), 0.79 (p= 0.081) olarak ölçüldü. Sonuç: Topcon-RM8000B otorefraktometreye göre Plusoptix S08 çocuklarda daha miyopik bir ölçüm yapmaktaydı. Ancak yetişkinlerdeki Plusoptix S08 ölçümleri daha hipermetropik izlenmekteydi. tr_TR
dc.language.iso eng tr_TR
dc.publisher Journal of Clinical and Experimental Investigations tr_TR
dc.relation.isversionof 10.5799/ahinjs.01.2013.01.0231 tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Refractive errors tr_TR
dc.subject Autorefraction tr_TR
dc.subject Photorefraction tr_TR
dc.subject Plusoptix S08 tr_TR
dc.subject Refraksiyon kusuru tr_TR
dc.subject Plusoptix S08 tr_TR
dc.subject Fotorefraksiyon tr_TR
dc.subject Otorefraksiyon tr_TR
dc.title Objective measurement of refractive errors Comparison of plusoptix s08 with a standard autorefractometer tr_TR
dc.title.alternative Objektif refraksiyon kusuru ölçümü: Plusoptix s08 ile standart bir otorefraktometrenin karşılaştırılması tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal Journal of Clinical and Experimental Investigations tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.contributor.authorID 9217 tr_TR
dc.identifier.volume 4 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 40 tr_TR
dc.identifier.endpage 46 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record