DSpace Repository

Okul kantinlerinin işletilmesi ya da kiraya verilmesinde yetki unsuru: türkiye’de yapılan yanlış uygulamalar

Show simple item record

dc.contributor.author Mecek, Mehmet
dc.date.accessioned 2018-03-08T12:37:58Z
dc.date.available 2018-03-08T12:37:58Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Mecek, M. (2017). Okul kantinlerinin işletilmesi ya da kiraya verilmesinde yetki unsuru: türkiye’de yapılan yanlış uygulamalar. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2017 Cilt 8 Sayı 1. tr_TR
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/download/article-file/323509
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/8227
dc.description İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2017 Cilt 8 Sayı 1. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada öncelikle Hazine mülkiyetinde olup; Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) adına tahsis edilen okul, idari bina ve diğer eğitim alanlarında bulunan kantin, büfe, kafeterya, yemekhane, çay ocağı, bahçe, otopark ve boş alanlar ile spor, konferans ve çok amaçlı kapalı salonlarının eğitsel, sosyal, kültürel, sportif, yönetsel ve ticari amaçlarda kullanılması konusundaki mevzuat hakkında bilgi verilmektedir. Daha sonra bu alanların okul aile birliklerince işletilmesi ya da kiraya verilmesi konusundaki hukuka aykırı uygulamalara değinilmektedir. Yürürlükteki mevzuat hükümleri ile mevcut uygulamalar arasındaki farklılıklar ortaya konularak “olması gereken” uygulamaya ışık tutulması amaçlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm Türkiye'de teşkilatlanması ve bu teşkilat birimlerinde kiralama ve diğer tasarruf işlemlerinin yapılması nedeniyle, uygulamada mevcut olan hataların düzeltilmesi büyük bir öneme sahiptir. Mevcut çalışma bu hataların nasıl giderilebileceğini ve hukuki olarak olması gereken şeklini ortaya koymaktadır. Çalışmamızın gerçekleştirilmesinde mevzuat analizi tekniği kullanılmıştır. Makalemiz, ilgili konuda hazırlanmış ilk ve tek akademik çalışma olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle, bu konuda gerek doktrinde ve gerekse de uygulamada önemli bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir. tr_TR
dc.language.iso eng tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.relation.isversionof 10.21492/inuhfd.319187 tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Okul kantini tr_TR
dc.subject Kiralama tr_TR
dc.subject Tahsis tr_TR
dc.subject Okul aile birliği tr_TR
dc.title Okul kantinlerinin işletilmesi ya da kiraya verilmesinde yetki unsuru: türkiye’de yapılan yanlış uygulamalar tr_TR
dc.title.alternative The element of authorıty ın the operatıon or the leasıng of the school canteens: wrong applıcatıons ın turkey tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 8 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 0 tr_TR
dc.identifier.endpage 0 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record