DSpace Repository

Türk televizyon dizilerinde yaşanan roman uyarlaması sorunları (kahperengi romanı-merhamet dizisi örneği)

Show simple item record

dc.contributor.author İmik Tanyıldızı, Nural
dc.contributor.author Kaya, Şengül
dc.date.accessioned 2018-03-12T07:04:52Z
dc.date.available 2018-03-12T07:04:52Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation İmik Tanyıldızı, N., Kaya, Ş. (2017). Türk televizyon dizilerinde yaşanan roman uyarlaması sorunları (kahperengi romanı-merhamet dizisi örneği). İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi (2017) Cilt 3 Sayı 1. tr_TR
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/download/article-file/328548
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/8244
dc.description İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi (2017) Cilt 3 Sayı 1. tr_TR
dc.description.abstract Sinema ilk dönemlerinden itibaren, romanları kaynak olarak kullanmış ve uyarlama filmler üretmiştir. Televizyonun yaygınlaşmasıyla birlikte dizilere de konu olan romanlar, dünyanın birçok ülkesinde, birçok yapımcı için daima önemli bir kaynak olarak görülmüştür. Bu doğrultuda Türkiye’de başlangıcından beri TRT’de, sonrasında özel televizyonlarda birçok roman televizyona uyarlanmış ve bu uyarlamalar her zaman büyük bir ilgi görmüştür. Günümüzde yapılan uyarlama diziler hem televizyon, hem de edebiyat çevrelerinde büyük tartışmalara neden olmuştur. Bu tartışmaların temel nedeni ise kaynak alınan roman ile bu romanlardan üretilmiş olan uyarlama dizilerin, birçok açıdan birbirinden farklı olmasıdır. Bu konuda değişik görüşler ileri sürülmüş olsa da genel görüş, uyarlama dizilerin kaynak aldığı romandan farklı olduğu ve bu farklılığın da romana zarar verdiği yönündedir. Çalışmanın yapılmasındaki temel amaç; yazınsal bir metin olan romanların televizyona uyarlanma sürecini ve bu süreçte ortaya çıkan sorunları roman ve televizyon açısından ele alarak ortaya koymaktır. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.relation.isversionof 10.22252/ijca.318535 tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Televizyon tr_TR
dc.subject Roman tr_TR
dc.subject Uyarlama tr_TR
dc.subject Uyarlama sorunları tr_TR
dc.title Türk televizyon dizilerinde yaşanan roman uyarlaması sorunları (kahperengi romanı-merhamet dizisi örneği) tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 3 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 0 tr_TR
dc.identifier.endpage 0 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 3 Sayı 1 [12]
    Cilt 3' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record