DSpace Repository

Ses eğitiminin temel ögeleri ve çeşitli söyleme tekniklerine yönelik uzman görüşleri ve performans değerlendirme ölçeği örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Polat, Sibel
dc.date.accessioned 2018-03-12T07:08:58Z
dc.date.available 2018-03-12T07:08:58Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Polat, S. (2017). Ses eğitiminin temel ögeleri ve çeşitli söyleme tekniklerine yönelik uzman görüşleri ve performans değerlendirme ölçeği örneği. İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi (2017) Cilt 3 Sayı 1. tr_TR
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/download/article-file/328533
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/8245
dc.description İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi (2017) Cilt 3 Sayı 1. tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırma, ulusal ve uluslararası literatürde sık kullanıldığı tespit edilen Ses Eğitiminin Temel Ögelerinin ve Çeşitli Söyleme Tekniklerinin kazandırılmasında kullanılan belli başlı kavramların yeterli olup olmadığı konusuna yönelik uzman görüşlerinin belirlenebilmesi ve “Temel Ögeler ve Çeşitli Söyleme Teknikleri Performans Değerlendirme Ölçeği” örneğinin oluşturulması amacıyla yapılmıştır. Araştırmada Ses Eğitiminin Temel Ögelerini ve Çeşitli Söyleme Tekniklerini belirlemek amacıyla, alanında uzman akademisyen ve sanatçılara yönelik olarak hazırlanan anket uygulaması ile konuyla ilgili görüşleri alınmıştır. Yapılan anket görüşmesi sonucunda temel ögelerin: postür, solunum, rezonans, artikülasyon, diksiyon ve çeşitli söyleme tekniklerinin: odaklama, entonasyon nüans, legato staccato, glissando, tril, vibrato olduğu tespit edilmiştir. Araştırmacı tarafından örnekleme alınan yedi maddeden oluşan ve 5’li likert tipinde hazırlanan performans değerlendirme ölçeği hakkında görüşleri alınmak üzere ses eğitimi alanında uzman akademisyenlere, Türk Müziği ses eğitimi alanında uzman akademisyenlere ve alanında uzman ses sanatçılarına üçer soru yöneltilmiştir. Uzman görüşleri aracılığı ile geçerliği sağlanan anketlerin, SPSS güvenilirlik analizi (Reliability Statistics Cronbach's Alpha) sonucu 0.798 yani % 80 gibi bir değer ile yüksek derecede güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Performans değerlendirme ölçeğinin deneysel süreç aracılığı ile de güvenilirliği sağlanmıştır. Üç uzman, on iki öğrenci ve yedi adet değişken üzerinden önteste tabi tutulan öğrencilerin öntest güvenilirlik analizi (Cronbach's Alpha) % 937 gibi bir değer ile ölçeğin genelde yüksek derecede güvenilir olduğu sonucu elde edilmiştir. Son teste tabi tutulan öğrencilerin Son test güvenilirlik analizi (Cronbach's Alpha) % 86 gibi bir değer ile ölçeğin genelde yüksek derecede güvenilir olduğu sonucu elde edilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.relation.isversionof 10.22252/ijca.321534 tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Ses eğitimi tr_TR
dc.subject Temel ögeler tr_TR
dc.subject Söyleme teknikleri tr_TR
dc.subject Ses egzersizi tr_TR
dc.title Ses eğitiminin temel ögeleri ve çeşitli söyleme tekniklerine yönelik uzman görüşleri ve performans değerlendirme ölçeği örneği tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 3 tr_TR
dc.identifier.issue 10 tr_TR
dc.identifier.startpage 0 tr_TR
dc.identifier.endpage 0 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 3 Sayı 1 [12]
    Cilt 3' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record