DSpace Repository

Günümüz türk sanat müziği bestelerinin geleneksel türk sanat müziğine göre din-dışı sözlü eser bağlamında değişim ve dönüşüm

Show simple item record

dc.contributor.author Gerçek, İsmail Hakkı
dc.contributor.author Akmehmetoğlu, Nuh
dc.date.accessioned 2018-03-12T11:51:20Z
dc.date.available 2018-03-12T11:51:20Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Gerçek, İsmail H., Akmehmetoğlu, N. (2017). Günümüz türk sanat müziği bestelerinin geleneksel türk sanat müziğine göre din-dışı sözlü eser bağlamında değişim ve dönüşüm. İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi (2017) Cilt 3 Sayı 1. tr_TR
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/download/article-file/339311
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/8251
dc.description İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi (2017) Cilt 3 Sayı 1. tr_TR
dc.description.abstract Sanat, toplumları sadece estetik olarak değil, aynı zamanda sosyokültürel olarak da etkileyen önemli bir olgudur. Sanatın etkilerini bütün toplumlarda görmek mümkündür. Toplumlar üzerinde sanatın etkisi; zaman, mekân, icra gibi değişik unsurlarla değişimlere maruz kalabilmektedir. Bu değişimleri müzik sanatında da görmek mümkündür. Sanatlar içinde müzik; “bugün olduğu gibi, yüzyıllar önce yaşamış toplumların hayatlarını anlamak için bir veri sunuyor” ifadesinde olduğu gibi, müziğin toplumlar için hayatiyet arz eden verileri bünyesinde taşıyor olması itibarıyla oldukça önemlidir. Müzik sanatındaki bu değişiklikler, kitle iletişim araçları vasıtasıyla kolay bir şekilde topluma ulaşabilmekte ve etki alanını genişletebilmektedir. Bu genişlemiş alanda müzik formları, müzik besteleme, müzik icrası ve dinleyici profili daima etkileşim hâlindedir. Bu araştırmada, bestelenmiş sözlü eserler bağlamında günümüz Türk sanat müziği ile geleneksel Türk sanat müziği arasındaki değişim, dönüşüm karşılaştırılarak sebep ve sonuçları, toplumsal ve kültürel çerçevede ele alınarak tartışılacak, veriler değerlendirilip yorumlanmaya çalışılacaktır. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.relation.isversionof 10.22252/ijca.337010 tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Türk sanat müziği tr_TR
dc.subject Geleneksel türk sanat müziği tr_TR
dc.subject Şarkı tr_TR
dc.subject Değişim ve dönüşüm tr_TR
dc.title Günümüz türk sanat müziği bestelerinin geleneksel türk sanat müziğine göre din-dışı sözlü eser bağlamında değişim ve dönüşüm tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 3 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 0 tr_TR
dc.identifier.endpage 0 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 3 Sayı 1 [12]
    Cilt 3' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record