DSpace Repository

Vatandaşların malatya’da düzenlenen fuar ve festivallerin sosyal etkisine karşı tutumları

Show simple item record

dc.contributor.author Binbaşıoğlu, Hulisi
dc.contributor.author Gültekin, Bahadır
dc.date.accessioned 2018-03-13T13:08:05Z
dc.date.available 2018-03-13T13:08:05Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Binbaşıoğlu, H., Gültekin, B. (2017). Vatandaşların malatya’da düzenlenen fuar ve festivallerin sosyal etkisine karşı tutumları. İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi 2017 Cilt 3 Sayı 1. tr_TR
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/download/article-file/391123
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/8257
dc.description İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi 2017 Cilt 3 Sayı 1. tr_TR
dc.description.abstract Etkinlik turizminin önemli bir parçası olan fuarlar ve festivaller, şehirlerin turizm açısından gelişmesi için önemli etkinliklerdir. Turizmin uluslararası hareketliliği, bu tür uluslararası etkinliklerin pazarlanabilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu etkinlikler, özellikle yerel veya ulusal yönetimler tarafından düzenlendiği gibi, bağımsız olarak özel işletmeler tarafından da yürütülmektedir. Şayet bu etkinlikler, gerek kamu kurumları gerekse etkinlik organizasyonu şirketleri tarafından doğru bir şekilde yönetilirse başarılı olabilir. Bu başarının sağlanabilmesi için fuar ve festivallerin yerel halk üzerindeki çevresel ve ekonomik etkilerinin olduğu kadar sosyal etkisinin de anlaşılması gerekmektedir. Bu çalışmada elde edilen verilere göre, fuarlar ve festivallerin sosyal etkisi için tüm faktörler bakımından erkek ve kadınlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 30 yaş ve altı vatandaşlar, 31 yaş ve üstündekilerine göre fuar ve festivallerin daha yüksek toplumsal ve kültürel fayda sağladığını düşünmektedirler. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim düzeyindeki vatandaşların, kültürel fayda faktörüne algısı ilk ve ortaokul düzeyindeki vatandaşlara göre daha yüksektir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.relation.isversionof 10.22252/ijca.365247 tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Etkinlik turizmi tr_TR
dc.subject Fuar ve festivaller tr_TR
dc.subject Yerel halk tr_TR
dc.subject Sosyal etki tr_TR
dc.title Vatandaşların malatya’da düzenlenen fuar ve festivallerin sosyal etkisine karşı tutumları tr_TR
dc.title.alternative Resıdents’ attıtudes towards socıal ımpacts of faırs and festıvals organızed ın malatya tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 3 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 0 tr_TR
dc.identifier.endpage 0 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 3 Sayı 2 [12]
    Cilt 3' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record