DSpace Repository

Sezaryan olan kadınların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Bulut, Hatice
dc.contributor.author Taşhan, Sermin Timur
dc.date.accessioned 2018-03-27T12:14:55Z
dc.date.available 2018-03-27T12:14:55Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Bulut, H., Taşhan, Sermin T. (2017). Sezaryan olan kadınların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017; 6 (1): 1-6. tr_TR
dc.identifier.uri https://cms.inonu.edu.tr/uploads/contentfile/178/files/1-6(4).pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/8293
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017; 6 (1): 1-6. tr_TR
dc.description.abstract Araştırma, sezaryan olan kadınların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerini belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırma Malatya Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum servisinde sezaryan olan 91 kadın üzerinde yapılmıştır. Verilerin elde edilmesinde; kişisel bilgi formu ile Newcastle Hemşirelikten Memnuniyet Ölçeği (NHMÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik dağılımı, aritmetik ortalama, One-Way Anova ve t-testi kullanılmıştır. Araştırmada kadınların NHMÖ toplam puan ortalaması 66.6±20.5 olarak saptanmıştır. Daha önce sezaryan olan kadınların NHMÖ puan ortalaması, sezaryan operasyonu olmayanlara göre yüksek bulunmuştur (p<0.01). Araştırmada, daha önce sezaryan operasyonunu özel hastanede geçirenlerin, kamu kurumlarında geçirenlere göre ve tek kişilik odada kalanların, iki ve üzerinde odada kalanlara göre NHMÖ puan ortalamasının daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Araştırmada kadınların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu, geçmiş deneyimlerinin ve mevcut oda koşullarının memnuniyeti etkilediği bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Sezaryan, Hasta Memnuniyeti, Hemşirelik Bakımı. tr_TR
dc.description.abstract The study was planned to be descriptive and cross-sectional to determine of levels of satisfaction nursing care of women with cesarean section. The research was conducted on 91 women with cesarean section in Malatya State Hospital at the Department of Obstetrics and Gynecology. For collection of the data, a Personal information form and the Newcastle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS) were used. Percentage distribution, arithmetic mean, One-Way ANOVA and t-test were used for the analysis of the data. The mean total NSNS score of the women was found to be 66.6 ± 20.5. Women who had cesarean previously had a higer NSNS score compared to women who had not have a cesarean section before (p <0.01). Women who had their previous cesarean section at private hospitals had higher NSNS score compared to the women who had their previous cesarean section at state hospitals. Similarly, women who stayed in single rooms had higher average NSNS score compared to the women shared their rooms with 2 or more patients (p <0.05). In the study, it was found that women's nursing satisfaction levels were above the average and women's past experiences and stay in room conditions have affected satisfaction. Keywords: Cesarean Section, Patient Satisfaction, Nursing Care tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Sezaryan tr_TR
dc.subject Hasta memnuniyeti tr_TR
dc.subject Hemşirelik bakımı tr_TR
dc.subject Cesarean section tr_TR
dc.subject Patient satisfaction tr_TR
dc.subject Nursing care tr_TR
dc.title Sezaryan olan kadınların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination of levels of satisfaction nursing care of women with cesarean section tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 6 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 0 tr_TR
dc.identifier.endpage 0 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 6 Sayı 1 [8]
    Cilt 6' a ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record