DSpace Repository

Palatal Miyoklonusun Oluşturduğu Tinnitusun Botulinum Toksini İle İyileşmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Akarçay, Mustafa
dc.contributor.author Kızılay, Ahmet
dc.contributor.author Özturan, Orhan
dc.date.accessioned 2014-12-12T08:42:34Z
dc.date.available 2014-12-12T08:42:34Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Akarçay, Mustafa ;Kızılay, Ahmet ;Özturan, Orhan ;(2009) Palatal Miyoklonusun Oluşturduğu Tinnitusun Botulinum Toksini İle İyileşmesi,İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. tr_TR
dc.identifier.uri http://www.totmdergisi.org/articles/2009/volume16/issue3/2009_16_3_11.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/850
dc.description İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (3) 193-195 (2009) tr_TR
dc.description.abstract Palatal miyoklonus (PM) nadir görülen, palatal kasların istemli veya istemsiz ritmik kasılmaları ile karakterize bir objektif tinnitus nedenidir. Olgular: Bu çalışmada kliniğimizde tedavisi yapılan iki olgu sunuldu. Ondokuz yaşında kadın ve 18 yaşında erkek hasta, her iki kulağında çınlama yakınması ile başvurdu. Yumuşak damakta gözle görülen ritmik kasılmalar ve hasta ve doktor tarafından işitilen çıtırtı sesi ile PM tanısı konuldu. Nörolojik muayene, kraniyal MR ve MR anjiyografide anormallik saptanmadı. Medikal tedaviden fayda görmemeleri nedeniyle her iki hastanın yumuşak damağına 15 U sağa 15 U sola olacak şekilde botulinum nörotoksin A (botoks-A) (BOTOX®, Allergan, Inc., Irvine, CA, USA) enjekte edildi. Enjeksiyonların ardından tinnitus hemen kayboldu ve yirmi aylık izlemde tekrar oluşmadı. Sonuç: Bu bulgular, literatürdeki diğer olgu sonuçları ile birlikte değerlendirildiğinde, botox-A uygulamasının, PM tedavisinde etkili bir yöntem olduğu görülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Palatal myoclonus (PM) is a rare cause of objective tinnitus, secondary to rhythmic voluntary or involuntary movements of the soft palate. Cases: We report two cases; nineteen-year-old girl and 18-year-old boy who presented our clinic with bilateral tinnitus and diagnosed as PM. Clinical diagnosis was made on the confirmation of soft palate movements synchronus with an audible clicking noise. Neurologic examination, cranial MR and MR angiography were normal in both patients. Since the systemic drug therapy was unsuccessful, 15 U botulinum neurotoxin A (botox-A) (BOTOX®, Allergan, Inc., Irvine, CA, USA) has injected into both sides of the soft palate in patients. Tinnitus has disappeared immediately after the injections. There were not any complaint after twenty months follow-up. Conclusion: In the light of literature, our findings show that botox-A injection is an effective treatment in PM. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights Attribution 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ *
dc.subject Palatal Miyoklonus tr_TR
dc.subject Botulinum Nörotoksin A tr_TR
dc.subject Objektif Tinnitus tr_TR
dc.subject Myoclonus tr_TR
dc.title Palatal Miyoklonusun Oluşturduğu Tinnitusun Botulinum Toksini İle İyileşmesi tr_TR
dc.title.alternative Treatment of the Tinnitus Caused by Palatal Myoclonus with Botulinum Toxin tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 United States