DSpace Repository

TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKASI ŞOKLARININ ÇIKTI ÜZERİNDEKİASİMETRİK ETKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author Özek, Yavuz
dc.contributor.author Bayat, Tayfur
dc.date.accessioned 2022-12-02T11:56:37Z
dc.date.available 2022-12-02T11:56:37Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation ÖZEK Y, BAYAT T (2021). TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKASI ŞOKLARININ ÇIKTI ÜZERİNDEKİASİMETRİK ETKİSİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(2), 943 - 951. 10.18069/firatsbed.863275 en_US
dc.identifier.uri https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/469061/turkiyede-maliye-politikasi-soklarinin-cikti-uzerindekiasimetrik-etkisi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/85539
dc.description.abstract Devletin ekonomi üzerindeki rolü iktisat teorisinin en çok tartışılan konulardan biridir. Ekonomik konjonktürde özellikle yirminci yüzyılda yaşanan gelişmeler devletin ekonomideki rolüne ve maliye politikalarının etkinliğine yeni bir boyut kazandırmıştır. Kamu harcamaları ise devletin ekonomiye müdahalesini sağlayan önemli bir maliye politikası aracıdır. Literatürde kamu harcamaları ve iktisadi büyüme ilişkisini farklı yaklaşımlarla ele alan çok sayıda teorik ve ampirik çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada ise Türkiye ekonomisinde Wagner ve Keynes yaklaşım bağlamında 1971-2019 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak maliye politikası şoklarının çıktı üzerindeki asimetrik etkisi incelenmektedir. Uygulanan nedensellik test sonuçlarına göre, negatif maliye politikası şokundan çıktının pozitif şokuna doğru nedensellik bulunmaktadır. Parametre tahminlerine göre ise pozitif maliye politikası şokunun, çıktı üzerinde negatif maliye politikası şokundan daha fazla etkili olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. en_US
dc.description.abstract The role of the state in the economy is one of the most debated topics in economic theory. Developments in the economic conjuncture, especially in the twentieth century, have given a new meaning to the role of the state in the economy and the effectiveness of fiscal policies. Public expenditures are an important fiscal policy tool that enables the state to intervene in the economy. There are many theoretical and empirical studies in the literature that deals with the relationship between public expenditures and economic growth using different approaches. In this study, the asymmetric effect of fiscal policy shock on output in Turkey is analyzed using annual data from 1971 to 2019 according to the Wagner and Keynes approach. According to the causality test results, there is causality running from negative fiscal policy shock to the positive shock of output. Also, according to the parameter estimates, it was found that the positive fiscal policy shock is more effective on output than the negative fiscal policy shock. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKASI ŞOKLARININ ÇIKTI ÜZERİNDEKİASİMETRİK ETKİSİ en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record