DSpace Repository

Genç erişkin bireylerde iskeletsel gelişimin yüz yumuşak doku morfolojisine olan etkisinin 3 boyutlu yüz fotoğrafı yöntemi ile değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author AVCI, MEHMET
dc.date.accessioned 2022-12-08T11:54:38Z
dc.date.available 2022-12-08T11:54:38Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation MEHMET A. (2017)Genç erişkin bireylerde iskeletsel gelişimin yüz yumuşak doku morfolojisine olan etkisinin 3 boyutlu yüz fotoğrafı yöntemi ile değerlendirilmesi , İnönü Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Ortodonti Ana Bilim Dalı. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/85660
dc.description.abstract Amaç: Bu prospektif çalışmanın amacı, farklı iskeletsel dik yön yüz gelişimine sahip genç erişkin bireylerde, dijital stereofotogrometri fotoğraf tekniği kullanarak yüz yumuşak dokularının incelenmesi veyüzün karakteristik özelliklerinin şekillenmesinde önemli olan ölçümlerin belirlenmesidir. Materyal ve Metot: Bu çalışma, yaşları 14 ile 20 arasında değişmekte olan (112 kız, 40 erkek: yaş ort: 15.89 yıl ) 152 bireyin lateral sefalometrik radyografileri ve 3 boyutlu fotoğrafları üzerinde yapılmıştır. Lateral sefalometrik filmler kullanılarak SN/GoGn açısı rehber alınmış ve vertikal yüz gelişimine göre gruplar oluşturulmuştur (hipodiverjan, n=50; normodiverjan, n=51 ve hiperdiverjan, n=51). Daha sonra 3 boyutlu (3B) yüz fotoğrafları ile iskeletsel gelişimin yüz yumuşak doku morfolojisine olan etkisi değerlendirilmiştir. Araştırmamızda 3B fotoğraflar "3dMD Face" (3dMD TM Ltd., Atlanta, GA, ABD) cihazı ile alınmış, "3dMD Vultus" (3dMD TM Ltd., Atlanta, GA, ABD) programı ile analizler yapılmıştır. İstatistiksel analizler için Shapiro wilk testi, oneway Anova testi ve tukey hds analizi kullanılmıştır. Bulgular: Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, önemli farklılıkların daha çok yüz yüksekliği uzunluğu parametrelerinde yoğunlaştığı gözlenmiştir. Buna karşın, yumuşak doku morfolojisiyle ilgili uzunluk ve genişlik değerlerinde ve özellikle de yüz oranlarında farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Dik yön yüz gelişimindeki önemli farklılıkların beklendiği gibi hipodiverjan ve hiperdiverjan gruplar arasında yoğunlaştığı görülmüştür. Sonuçlar: Araştırmamızın yapıldığı gelişim dönemindeki bireylerde dik yön iskeletsel gelişimin yüz yumuşak doku morfolojisine olan etkisinin, yüz yüksekliği uzunluklarında özellikle alt yüzle ilgili uzunluklarda daha fazla olduğu bulunmuştur. 3dMD yüz görüntüleme sistemi yüz yumuşak doku morfolojisinin incelenmesinde kullanılabilen pratik ve güvenilir bir sistemdir. en_US
dc.description.abstract Aim: The purpose of this prospective study was to examine facial soft tissues and establish norms and determine the measures that are important in the formation of facial characteristics in young adults having different vertical growth pattern using digital stereophotogrametry photographic technique. Material and Method: This study, lateral cephalometric radiographs and three dimensional (3D) photographs of 152 individuals between the age of 14 and 20 (112 female, 40 male: mean age: 15.89 years) was performed. SN / GoGn angle was taken as reference using lateral cephalometric films and groups were composed according to vertical face development pattern (hypodivergent, n=50; normodivergent, n=51; and hyperdivergent, n=51). Then the effect of skeletal development on facial soft tissue morphology was evaluated with 3D facial photographs. In our study, 3D records were obtained with "3dMD Face" (3dMD TM Ltd., Atlanta, GA, USA) system and analyzed with "3dMD Vultus" (3dMD TM Ltd., Atlanta, GA, USA) software program. For statistical analysis, shapiro wilks test, oneway Anova test and tukey HDS analysis were used. Results: When the obtained results were examined, it was observed that significant differences were more concentrated in the face height length parameters. On the other hand, differences in length and width values, especially in face ratios, associated with soft tissue morphology were found to be statistically insignificant. Significant differences in the development of vertical direction were found to be concentrated between the hypodivergent and hyperdivergen groups. Conclusions: It has been shown that the effect of vertical skeletal development of facial soft tissue morphology on individuals in the developmental stage of our study is greater in lengths of face heights, especially in the length of lower face. The 3DMD facial imaging system that can be used to analyze facial soft tissue morphology is a practical and reliable system. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Genç erişkin bireylerde iskeletsel gelişimin yüz yumuşak doku morfolojisine olan etkisinin 3 boyutlu yüz fotoğrafı yöntemi ile değerlendirilmesi en_US
dc.title.alternative Assessment of the effect of skeletal development on facial soft tissue morphology in young adults with a three dimensional facial photographic technique en_US
dc.type specialistThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record