DSpace Repository

Tekrarlayan Gebelik Kaybı ile İlişkili Apoptotik Ölüm Reseptörü-4 TRAIL Bağlanma Bölgesindeki C626G Polimorfizmi: Vaka-Kontrol Araştırması

Show simple item record

dc.contributor.author Sürer Tekin, Sevinç
dc.contributor.author Ay, Mustafa Ertan
dc.contributor.author Durukan, Hüseyin
dc.contributor.author Çevik, Kenan
dc.contributor.author İzci Ay, Özlem
dc.contributor.author Doğru Özdemir, Gurbet
dc.contributor.author Karakaş, Ümit
dc.contributor.author Erdal, M. Emin
dc.date.accessioned 2022-12-09T12:37:41Z
dc.date.available 2022-12-09T12:37:41Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation TEKİN S, AY M, DURUKAN H, ÇEVİK K, AY Ö, DOĞRU G, KARAKAŞ Ü, ERDAL M (2021). Tekrarlayan Gebelik Kaybı ile İlişkili Apoptotik Ölüm Reseptörü-4 TRAIL Bağlanma Bölgesindeki C626G Polimorfizmi: Vaka-Kontrol Araştırması. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 41(4), 478 - 484. 10.5336/medsci.2021-83700 en_US
dc.identifier.uri https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/495891/tekrarlayan-gebelik-kaybi-ile-iliskili-apoptotik-olum-reseptoru-4-trail-baglanma-bolgesindeki-c626g-polimorfizmi-vaka-kontrol-arastirmasi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/85703
dc.description.abstract Amaç: Embriyonik gelişim sürecinde hücrelerde apoptotik dengenin bozulması gebelik kayıplarına neden olabilmektedir. Bu araştırmada, nedeni belirlenemeyen tekrarlayan gebelik kaybı (TGK) ile apoptotik uyarıcı ölüm reseptörü-4 [death receptor-4 (DR-4)] geni polimorfizmleri arasındaki ilişki araştırıldı. Gereç ve Yöntemler: Bu araştırmada, TGK tanısı almış 70 kadın ve kontrol grubu olarak 70 kadından genomik DNA elde edildi. Her 2 gruptaki DR-4 geni 3. ekzonundaki rs6557634 G422A, 4. ekzonundaki rs20575 C626G ve 5. ekzonundaki rs20576 A683C polimorfizmleri polimeraz zincir reaksiyonu-kısıtlayıcı enzim kesimi fragman uzunluk polimorfizmi yöntemi kullanılarak belirlendi. Bulgular: DR-4’ün ekstrasellüler kısmında TRAIL ligand bağlanma bölgesindeki 209. kodonda treoninin arginine değişimi ile sonuçlanan ekzon 4’teki bir missense değişim olan C626G polimorfizminin görülme sıklığının, TGK hastalarında kontrol grubuna göre arttığı saptandı. Araştırılan ekzon 3 ve ekzon 5 polimorfizmleri için TGK ve kontrol grubu arasında istatistiksel fark gözlenmedi. Sonuç: TGK hastalarında saptadığımız DR-4 genindeki missense ekzon 4 polimorfizminin, embriyonik gelişim sürecinde embriyonun uterusa invazyonu ve immünolojik toleransındaki apoptotik dengenin bozulması yoluyla, gebelik kayıplarına neden olabileceğini düşünmekteyiz. en_US
dc.description.abstract Objective: Disruption of apoptotic balance in cells during embryonic development can lead to pregnancy losses. In this study, the relationship between unexplained recurrent pregnancy loss (RPL) and apoptotic inducing death receptor-4 (DR-4) gene polymorphisms was investigated. Material and Methods: In this study, genomic DNA was obtained from 70 women diagnosed with RPL and 70 women as a control group. The polymorphisms of rs6557634 G422A in the 3rd exon of the DR-4 gene, rs20575 C626G in the 4th exon and rs20576 A683C in the 5th exon were determined in both groups using the polyme rase chain reaction-restriction fragment length polymorphism method. Results: It was determined that the incidence of C626G polymorphism, which is a missense variant in exon 4 resulting in the change of threonine to arginine in the 209th codone in the extracellular TRAIL ligand binding domain of DR-4, increased in RPL cases compared to the controls. For the investigated exon 3 and exon 5 polymorphisms, no statistical difference was observed between the RPL and the control group. Conclusion: We conclude that the missense exon 4 polymorphism in the DR-4 gene, which we detected in patients with RPL, may cause pregnancy losses through the invasion of the embryo to the uterus during embryonic development and the disruption of the apoptotic balance in its immunological tolerance. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Tekrarlayan Gebelik Kaybı ile İlişkili Apoptotik Ölüm Reseptörü-4 TRAIL Bağlanma Bölgesindeki C626G Polimorfizmi: Vaka-Kontrol Araştırması en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record