DSpace Repository

C şekilli kök kanal yapısına sahip 3 boyutlu model dişlere uygulanan farklı restorasyon tekniklerinin kırılma dayanımlarının değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author ÇETİN, MELİS SILA
dc.date.accessioned 2022-12-12T10:00:43Z
dc.date.available 2022-12-12T10:00:43Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation ÇETİN, MELİS S. (2019). C şekilli kök kanal yapısına sahip 3 boyutlu model dişlere uygulanan farklı restorasyon tekniklerinin kırılma dayanımlarının değerlendirilmesi, en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/85711
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışmada; C şekilli kök kanal yapısına sahip model dişlere uygulanan farklı restorasyon yöntemlerinin kırılma dayanımı üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Materyal ve Metot: Başka nedenlerle çekilmiş konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntülerinin incelenmesiyle elde edilen C şekilli kök kanal anatomisine sahip bir molar dişe ait görüntüler kullanılarak, 3 boyutlu yazıcıdan 76 adet yapay diş modeli üretildi. Yapay dişler rastgele 7 gruba ayrıldı: Grup 1: İntakt modeller(n=10) Grup 2: Rezin kompozit ile restore edilen modeller(n=11) Grup 3: Demetli fiber post ve rezin kompozit ile restore edilen modeller(n=11) Grup 4: Vertikal fiber post ve rezin kompozit ile restore edilen modeller(n=11) Grup 5: Horizontal fiber post ve rezin kompozit ile restore edilen modeller(n=11) Grup 6: Örgü fiber post ve rezin kompozit ile restore edilen modeller(n=11) Grup 7: Kompozit endokron ile restore edilen modeller(n=11) Periodontal destek taklit edilerek akrilik bloklara gömülen yapay dişlere kırılma testi uygulandı. Örneklerin kırıldığı kuvvet değerleri ve kırılma tipi kayıt altına alındı ve ANOVA tek yönlü varyans analizi, Monte Carlo Pearson Ki Kare, Pearson Ki Kare, Fisher'ın Kesinlik Testi kullanılarak analiz edildi (p<0,05). Bulgular: Tüm gruplar arasında kırılma değeri yönünden fark bulundu (p=0,001). Grup 6 en yüksek kırılma değerini gösterirken, Grup 4 ile aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi. Kırılma tipi açısından Grup 7 en yüksek onarılabilirlik yüzdesini (%100) gösterdi. Sonuç: Örgü fiber post ve rezin kompozit kombinasyonu ve endokron şeklinde yapılan üst restorasyon tipleri kırılma dayanımı açısından diğer gruplardan üstün bulundu. Kırığın restore edilebilirliği de göz önünde bulundurulduğunda endokron restorasyonların C şekilli kök kanal yapısına sahip dişlerde kullanımı önerilebilir. en_US
dc.description.abstract Aim: In this study it is aimed to evaluate the effect of different restoration techniques on fracture strength of endodontically treated C-shaped teeth replicas. Material and Method: CBCT datas of patients with prominent C-shaped root canal anatomy were examined. After 3D reconstruction of the chosen mandibular tooth, replicas were produced on 3D printer. Replicas were randomly divided into 7 groups. Group 1: Intact replicas(n=10)
Group 2: Replicas restorated with resin composite(n=11) Group 3: Replicas restorated with bundle fiber post and resin composite(n=11) Group 4: Replicas restorated with vertically placed fiber post and resin composite(n=11)
Group 5: Replicas restorated with horizontally placed fiber post and resin composite(n=11) Group 6: Replicas restorated with woven fiber post and resin composite(n=11) Group 7: Replicas restorated with composite endocrowns(n=11) All replicas were embedded into self-curing acrylic resin with mimicking the PDL. A static loading applied until failure by using universal testing machine. The results were recorded and statistically analyzed by using one way ANOVA, Monte Carlo Pearson Chi-Squared, Pearson Chi-Squared and Fisher's Exact Tests (p<0.05). Results: There was a difference between fracture resistance of all groups (p = 0.001). Group 6 showed the highest fracture resistance values whereas there was no statistically significant difference between Group 4. In terms of fracture type, Group 7 showed the highest percentage of repairable fractures (100%). Conclusion: The highest fracture resistance was recorded for woven fiber post group and endocrown restoration group. Considering the restorability of replicas, endocrown restorations could be recommended for teeth with C-shaped root canal structure. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Endodonti Ana Bilim Dalı en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title C şekilli kök kanal yapısına sahip 3 boyutlu model dişlere uygulanan farklı restorasyon tekniklerinin kırılma dayanımlarının değerlendirilmesi en_US
dc.title.alternative Evaluation of fracture strengths of different restoration techniques on 3d teeth replicas with c shaped root canal structure en_US
dc.type specialistThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record