DSpace Repository

Genç Türk bireylerde yüz boyutları ile maksiller anterior diş boyutlarının karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author AKTAŞ, ÇAĞATAY
dc.date.accessioned 2022-12-13T07:28:07Z
dc.date.available 2022-12-13T07:28:07Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation AKTAŞ, Ç. (2018). Genç Türk bireylerde yüz boyutları ile maksiller anterior diş boyutlarının karşılaştırılması,İnönü Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/85714
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışma, maksiller anterior dişlerin klinik kron boyutlarını analiz ederek, Türk popülasyonunda diş genişliği ve çeşitli yüz ölçümleri arasında tutarlı ilişkilerin olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamıştır. Materyal ve Metot: Bu çalışmaya 100 diş hekimliği öğrencisi (50 erkek, 50 kadın) katıldı. Yüz boyutlarını ölçmek için 100 katılımcının standart dijital görüntüleri kullanıldı. Bizigomal mesafe (BM), interpupiller mesafe (İPM), interalar mesafe (İAM), interkomissural mesafe (İKOM) ve interkantal mesafe (İKAM) Image J (National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland, ABD) programında belirlendi. Dijital ölçü sistemi (Sirona, Cerec, Omnicam, Dentsply, Almanya) ile ağız içi taraması yapıldı. Maksiller anterior altı dişin bireysel boyutları, 3D Tool programı (3D-Tool GmbH & Co. K, Almanya) kullanılarak ölçüldü. Yüz ve diş parametrelerini karşılaştırmak için istatistiksel analiz, student t-testi kullanılarak yapıldı. Bulgular: Cinsiyete göre santral ve kanin diş boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. İKAM, İAM ve farklı diş ölçümleri arasında anlamlı korelasyonlar bulundu. Sonuçlar: İnterkantal mesafe ve interalar mesafe maksiller ön dişlerin ideal genişliğini sağlamak için referans olabilir. İncelenen popülasyondaki erkeklerin maksiller santral ve kanin diş boyutları kadınlarınkinden büyüktür. en_US
dc.description.abstract Aim: This study analyzed the clinical crown dimensions of maxillary anterior teeth to determine whether consistent relationships exist between tooth width and several facial measurements in a subset of the Turkish population. Material and methods: A total of 100 dental students (50 males, 50 females) participated in this study. Standardized digital images of 100 participants were used to measure facial segments. The bizygomatic distance (BD), interpupillary distance (IPD), intercanthal distance (ICD), interalar distance (IAD), intercommissural distance (ICD) and intercanthal distance (ICAD) were determined by Image J software. The intraoral scanning with digital measuring system (Sirona, Cerec, Omnicam, Dentsply, Germany) was made. Individual dimensions of the maxillary anterior six teeth were measured using 3D Tool software (3D-Tool GmbH & Co. K, Germany). Statistical analysis was done using the student t-test to compare facial and tooth parameters. Results: Statistically significant difference was observed between the dimensions of central incisors and canines by gender. There were significant correlations between the IKAM, IAM and different tooth measurements. Conclusion: Intercanthal distance, interalar distance may serve as reference for establishing the ideal width of the maxillary anterior teeth. The maxillary central incisor and canine dimensions of men were greater than those of women in the Turkish population studied. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Genç Türk bireylerde yüz boyutları ile maksiller anterior diş boyutlarının karşılaştırılması en_US
dc.title.alternative Comparison of face sizes and maxillary anterior teeth sizes in young Turkish individuals en_US
dc.type specialistThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record