DSpace Repository

Kırsal – tarımsal peyzajların korunmasında GIAHS Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemleri ve Akdeniz Selge örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Atik, Meryem
dc.contributor.author Taşkan, Gaye
dc.contributor.author Balta, Sıla
dc.date.accessioned 2022-12-29T09:24:05Z
dc.date.available 2022-12-29T09:24:05Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation ATİK M, Taşkan G, BALTA S (2022). Kırsal – tarımsal peyzajların korunmasında GIAHS Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemleri ve Akdeniz Selge örneği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 59(2), 347 - 362. 10.20289/zfdergi.999134 en_US
dc.identifier.uri https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1126348/kirsal-tarimsal-peyzajlarin-korunmasinda-giahs-kuresel-oneme-sahip-tarimsal-miras-sistemleri-ve-akdeniz-selge-ornegi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/85962
dc.description.abstract Amaç: İklim değişikliğine uyum ve gıda güvenliği açısından çözüm alanları olmalarıyla öne çıkan kırsal peyzajlar ve özellikle de bu alanlarda bulunan üretim sistemlerini içeren tarımsal peyzajların bir örneğini içeren Selge Antik yerleşimi ve tarım terasları Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemleri (GIAHS) programı kapsamında incelenmiştir. Materyal ve Yöntem: Çalışma yöntemi GIAHS alanlarının taşıması gereken özellikler ile GIAHS sistemlerinin seçim kriterleri, adaylık süreçleri ve eylem planları ile GIAHS programına dahil olan alanların incelemesine dayanmaktadır. Selge antik tarım terasları kriterlere uygun başlıklar altında değerlendirilmiştir. Araştırma Bulguları: GIAHS geleneksel tarımsal sistemlerini ve peyzajlarını esas almaktadır ve küresel açıdan sıra dışı geleneksel tarımsal sistemleri için sürdürülebilir gelişmenin korunması öngörülmektedir. Bu nedenle seçim kriterleri adaylık sürecinin en önemli bileşenleri arasındadır. Selge tarım terasları GIAHS’ın esas aldığı geleneksel tarım sistemlerini ve tarımsal peyzajları somut ve somut olmayan değerleriyle birlikte karşılamaktadır. Sonuç: Selge kentinin GIAHS sistemine dahil olması durumunda kentin özellikle ön plana çıkan geleneksel üretim yöntemleri ve tarım terasları konusunda alınması beklenen önlemler ve getirilen öneriler için destek sağlanmış olacaktır. en_US
dc.description.abstract Objective: Rural landscapes that stand out for being solution areas in terms of adaptation to climate change and food security, and especially Selge Ancient settlement and agricultural terraces, which contain an example of agricultural landscapes that includes production systems in these areas, were examined within the scope of the Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) program. Material and Methods: The study method is based on the examination of the characteristics of GIAHS fields, the selection criteria of GIAHS systems, the nomination processes and action plans, and the fields included in the GIAHS program. Selge ancient agricultural terraces were evaluated under the headings in accordance with the criteria. Results: GIAHS is based on traditional agricultural systems and landscapes, and sustainable development is envisioned for globally unconventional traditional agricultural systems. For this reason, selection criteria are among the most important components of the candidacy process. Selge agricultural terraces meet the traditional agricultural systems and agricultural landscapes on which GIAHS is based, together with their tangible and intangible values. Conclusion: If the city of Selge is included in the GIAHS system, support will be provided for the measures expected to be taken and the suggestions brought about the traditional production methods and agricultural terraces, which stand out in the city. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Kırsal – tarımsal peyzajların korunmasında GIAHS Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemleri ve Akdeniz Selge örneği en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record