DSpace Repository

Bebeklik döneminde oral mikroflorada görülen Streptococcus mutans, Lactobacillus spp., Candida spp.'nin kolonizasyonunun ve ebeveynden bebeğe geçişinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author EREL, ZEHRA BEYZA
dc.date.accessioned 2023-01-10T08:25:35Z
dc.date.available 2023-01-10T08:25:35Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation EREL, ZEHRA B. (2019). Bebeklik döneminde oral mikroflorada görülen Streptococcus mutans, Lactobacillus spp., Candida spp.'nin kolonizasyonunun ve ebeveynden bebeğe geçişinin araştırılması,İnönü Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Pedodonti Ana Bilim Dalı. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/87465
dc.description.abstract Amaç: Diş çürüğü bulaşıcı bir hastalıktır ve günümüzde çok erken yaşlarda görülmeye başlanmıştır. Oral mikrofloraya karyojenik mikroorganizmaların yerleşmesi diş çürüğünün önemli etkenlerinden biridir. Bu çalışmada karyojenik mikroorganizmaların bebeklik döneminde ilk ne zaman, hangi yollarla ve kimden geçtiğinin araştırılması amaçlanmıştır. Materyal ve Metot: Yenidoğan sağlıklı 47 bebekten doğumdan sonra ilk 24 saatte, birinci aylarını doldurduklarında ve ilk dişleri ağız içerisine sürdükten hemen sonra oral sürüntü örnekleri alındı. Bebeklerin annelerinden ve 20 tanesinin babasından son görüşmede tükürük örnekleri alındı. Bebekler ve ebeveynlerinden izole edilen suşlar, birbiriyle klonal ilişki açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Bebeklerden ilk 24 saatte alınan örneklerden sadece 5'inde C. albicans görülmüştür. Birinci ayda 4 bebekte Lactobacillus spp., 7 bebekte Candida spp. görülmüştür. Bebeklerin ilk dişi sürdüğü dönemde 15 tanesinden S. mutans, 17 tanesinden Lactobacillus spp. ve 22 tanesinden Candida spp. izole edilmiştir. Anne ve bebeklerde görülen S. mutans suşlarının %80'i, L. fermentum suşlarının %78.5'i, C. albicans suşlarının %86.6'sı birbiriyle ilişkili bulunmuştur. Babalarla benzerlik düşük oranlarda görülmüştür. Sonuç: Bebeklerde diş sürmesiyle beraber karyojenik mikroorganizmaların görülmeye başladığı ve bu mikroorganizmaların ağırlıklı olarak anneden geçtiği görülmüştür. Ailelerin kendileri ve çocukları için oral hijyen ve beslenme alışkanlıkları konusunda farkındalıklarının oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimler: Ailesel geçiş, Candida, Lactobacillus, S. mutans, yenidoğan en_US
dc.description.abstract Aim: Dental caries is an infectious disease and occurs at rather early age today. The placement of cariogenic microorganisms in oral microflora is one of the important factors in dental caries. The aim of this study is to research from whom, when and how the cariogenic microorganisms are first transmitted to the infant. Material and Method: Oral swab samples were taken from 47 healthy infants within the first 24 hours after birth, at first month and the first tooth eruption. Saliva samples were taken from the mothers of the infants and from the fathers of 20 infants in the last meeting. The strains isolated from the infants and their parents were compared in terms of clonal interaction. Results: The samples taken from the newborns within the first 24 hours revealed that only 5 newborns had C. albicans. In the first month, 4 infants had Lactobacillus spp. while 7 infants had Candida spp. At first tooth eruption, S. mutans was isolated from 15 infants, Lactobacillus spp. was isolated from 17 infants and Candida spp. was isolated from 22 infants. 80% of S. mutans strains seen in mothers and infants, 78.5% of L. fermentum strains and 86.6% of C. albicans strains were related to each other. The rate of similarity with fathers was found to be low. Conclusion: Cariogenic microorganisms are observed in infants with the first tooth eruption and these microorganisms are generally transmitted from mothers. There is the need to raise awareness of the parents about oral hygiene and feeding habits for themselves and their children. Keywords: Familial transmission, Candida, Lactobacillus, S. mutans, newborn en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi / Pedodonti Ana Bilim Dalı en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Bebeklik döneminde oral mikroflorada görülen Streptococcus mutans, Lactobacillus spp., Candida spp.'nin kolonizasyonunun ve ebeveynden bebeğe geçişinin araştırılması en_US
dc.title.alternative Investigation of colonization of Streptococcus mutans, Lactobacillus spp. and Candida spp. in oral microflora in infancy and transmission from the parent to the infant en_US
dc.type specialistThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record