DSpace Repository

Sağ koroner arter kaynaklı akut miyokard enfarktüsü geçiren hastalarda sağ koroner arterin geometrik şekilleri ile klinik ve anjiyografik parametrelerinin karşılaştırılması

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)