Cilt 9 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Şen, Ali; Bingöl, Nergis (İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2018)
  Sağlık İnsani Kalkınma Endeksinin temel unsurlarından biridir. Bu nedenle sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmanın amacı Q1:2006- Q4: 2017 döneminde Türkiye’ de ...
 • Durmuş, Ahmet Fethi; Otlu, Fikret; Özkan, Özge (İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2018)
  Denetim kanıtı, denetlenen bilgilerin önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini belirlemek amacıyla denetçi tarafından kullanılan her türlü bilgi, belge ve kayıtlardır. Uluslararası Denetim Standartları’na göre ...
 • Bardak, Ahmet (İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2018)
  Bu çalışma, Türkiye’de yönetimin sivilleşmesini ordunun siyasal kontrol süreci üzerinden incelemektedir. Siyasal kontrol, ordunun seçilmiş sivillere bağlı ve sorumlu olduğu durumu ifade etmektedir. Çalışmada ordunun siyasal ...
 • Demirel, Hatice Gökçe; Akdemir, Bünyamin (İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2018)
  Pek çok iş için işin gerektirdiği en önemi unsurlardan biri diğer insanlar ile etkileşim ve iletişim içinde olmaktır. Duygular, insan varlığının ayrılmaz bir parçası olduğundan pek çok örgüt bu iletişim ve etkileşimler ...