DSpace Repository

İslam hukukunda şefe hakkı ve sınırları

Show simple item record

dc.contributor.author Ceylan, Metin
dc.date.accessioned 2018-12-27T12:06:41Z
dc.date.available 2018-12-27T12:06:41Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Ceylan, M. İslam hukukunda şefe hakkı ve sınırları. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi –İnÜHFD- Cilt:9 Sayı:1 Yıl 2018. tr_TR
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/download/article-file/499532
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/9306
dc.description İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi –İnÜHFD- Cilt:9 Sayı:1 Yıl 2018. tr_TR
dc.description.abstract Özet İslam hukukunda insanların su ihtiyacının karşılanmasına özel bir önem verilmektedir. İslamiyetin doğuşundan sonra İslam hukuku kaynaklarının oluştuğu ilk dönemlerde şirb hakkı içerisinde görülen su içme hakkı daha sonraki yüzyıllarda şefe hakkı olarak isimlendirildiği görülmektedir. Şefe hakkı, en dar anlamda insanın susuzluğunu gidermesi için gerekli su ihtiyacını sağlama hakkı olarak ifade edilmektedir. Geniş anlamda insanın günlük hayatında ihtiyaç duyduğu suyu temin etme hakkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hakkın sularda kullanılmasında suyun genel ve özel su olması önem arz etmektedir. Genel sularda şefe hakkının kullanımında serbestlik bulunmaktadır. Muhrez sular hariç olmak üzere özel sularda da serbestlik kabul edilmektedir. Muhrez sularda şefe hakkının varlığı kabul edilmemektedir. Bu sularda şefe hakkının kullanılabilmesi zaruret durumunun olması veya malikinin izni gereklidir. Zaruret halinde bulunan kişinin muhrez suyu kullanması durumunda bunu tazmini gerekir. Şefe hakkı ile yakın ilgisi bulunan suların satışında şefe hakkı kapsamındaki suların satışına cevaz verenler olmakla beraber daha çok bunun ücretsiz olması gerektiği yönünde görüş belirtenler bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Hak, hukuk, şefe hakkı, su tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.relation.isversionof 10.21492/inuhfd.423832 tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Hak tr_TR
dc.subject Hukuk tr_TR
dc.subject Şefe hakkı tr_TR
dc.subject Su tr_TR
dc.title İslam hukukunda şefe hakkı ve sınırları tr_TR
dc.title.alternative Shafa rıght and ıts borders ın ıslamıc law tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 9 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 561 tr_TR
dc.identifier.endpage 582 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record