DSpace Repository

1923-1939 yılları arasında Türk ordusunda yapılan askeri yatırımlar

Show simple item record

dc.contributor.author Sezgin, İrfan
dc.date.accessioned 2019-01-15T13:16:49Z
dc.date.available 2019-01-15T13:16:49Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Sezgin, İ. 1923-1939 yılları arasında Türk ordusunda yapılan askeri yatırımlar. İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı. 2009 235 s. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/9344
dc.description İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı tr_TR
dc.description.abstract Araştırmada Türklerin tarih sahnesine çıkmalarından itibaren özelliklle dünya politikalarına yön veren güçlü imparatorluk ve devletler kurdutkları dönemlerde sahip oldukları askeri gücün ne kadar etkili olduğu ortaya konulmuş, günümüzde dünya ülkelerinin nezdinde söz sahibi olmak isteyen Türkiye'nin gelecekte bu konuda yapacağı yatırımlar için ışık tutulmaya çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this research, how possesed military forces influence tih level of power of Turks, since they take the stage of history, espacially in epochs when they built up strong empries and states directing World's politics, is presented and lighting the way of Türkiye's, who tries to be an arbiter in front of the World's coıuntries nowedays, future investments in this subject is aimed. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Askeri yardımlar tr_TR
dc.subject Military aids tr_TR
dc.subject Askeri yenilikler tr_TR
dc.subject Military reforms tr_TR
dc.subject Atatürk Dönemi tr_TR
dc.subject Atatürk Period tr_TR
dc.title 1923-1939 yılları arasında Türk ordusunda yapılan askeri yatırımlar tr_TR
dc.title.alternative Military invesments made in Turkish armed forces between 1923-1939 tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 0 tr_TR
dc.identifier.endpage 0 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record