DSpace Repository

Altmış yaş ve üzeri kadınlarda jinekolojik sorunlar

Show simple item record

dc.contributor.author Karadağ, Ezgi
dc.contributor.author Aylaz, Rukuye
dc.contributor.author Yetiş, Gülsüm
dc.contributor.author Bayır, Berna
dc.date.accessioned 2020-04-18T19:20:28Z
dc.date.available 2020-04-18T19:20:28Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 1300-0853;2148-5348
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/15369
dc.description Öz (İngilizce):Objective: This study was planned to identify the gynecological problems of women aged 60 years and over, living in the Malatya province of Turkey. Material and Methods: The sample of this cross- sectional study consisted of 214 women, who were treated at the Gynecology Department of Turgut Özal Medical Center in Malatya Inonu University between 15 December 2011 and 30 January 2012 and who accepted to participate in the study. A questionnaire that had been developed by the investigators was used as the data collection tool. The data were processed on a computer using quantities, percentages, averages, chi-square test, and Fisher s exact test in statistical analyses. Results: Of the women who took part in the study, 57.0% had gynecological complaints, distributed as follows: 31.3% itching, 22.0% pain, 20.1% leucorrhea, 17.8% bleeding and 25.7% of the women experienced sexual problems that were associated with gynecological problems. Of the women, 83.2% stated not undergoing regular gynecological examinations and the majority of them (74.3%) had not been informed about protective measures for the prevention of gynecological problems. When some of the fertility features and the presence of gynecological problems were investigated, no statistically significant relationship was found between these problems and the number of deliveries, the person who aided the deliveries or the form of delivery (p>0.05). Conclusion: In this study, the majority of the women in the geriatric age group were found to be experiencing gynecological problems, although they refrained from having regular gynecological examinations. tr_TR
dc.description.abstract Öz:Amaç: Bu araştırma Malatya da yaşayan 60 yaş ve üzeri kadınların jinekolojik sorunlarını belirlemek amacıyla planlanmıştır. Gereç-Yöntem: Kesitsel tipte olan bu çalışmanın örneklemini, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Servisi nde 15 Aralık 2011 ile 30 Ocak 2012 tarihleri arasında tedavi gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 214 kadın oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında değerlendirilerek, istatistiksel analizlerde; sayı, yüzdelik, ortalama, ki-kare ve Fisher kesin testi yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların %57,0 ının jinekolojik yakınması olduğu ve bu yakınmaların sırasıyla kaşıntı %31,3, ağrı %22,0, akıntı %20,1, kanama %17,8 olduğu; ayrıca kadınların %25,7 sinin jinekolojik sorunlara bağlı cinsellikle ilgili sorunlar yaşadığı belirlenmiştir. Kadınların %83,2 sinin düzenli jinekolojik muayene yaptırmadıkları ve büyük çoğunluğunun (%74,3) jinekolojik sorunların gelişmesinin önlenmesi için koruyucu amaçlı bilgilendirilmedikleri saptanmıştır. Kadınların bazı doğurganlık özellikleri ile jinekolojik sorun bulunma durumları incelendiğinde; doğum yapma durumu, doğum sayısı, doğumu yaptıran kişi ve doğum şekli arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Bu çalışma sonucunda, geriatrik yaş grubundaki kadınların çoğunluğunun jinekolojik sorunlar yaşadığı, buna karşın düzenli jinekolojik muayene yaptırmadıkları saptanmıştır. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi tr_TR
dc.subject Eğitim tr_TR
dc.subject Eğitim Araştırmaları tr_TR
dc.subject Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri tr_TR
dc.title Altmış yaş ve üzeri kadınlarda jinekolojik sorunlar tr_TR
dc.title.alternative Gynecological problems ın women aged 60 years and over tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record