DSpace Repository

Gebelik sırasında akut tip B aort diseksiyonu gelişen olguda sezaryen için anestezi yaklaşımı

Show simple item record

dc.contributor.author Erdoğan, Gülay Kayhan
dc.contributor.author Gülşah, Nurçin
dc.contributor.author Şahin, Taylan
dc.contributor.author Özgül, Ülkü
dc.contributor.author Şanlı, Mukadder
dc.contributor.author Durmuş, Mahmut
dc.contributor.author Özcan, Mehmet Ersoy
dc.date.accessioned 2020-04-29T14:47:52Z
dc.date.available 2020-04-29T14:47:52Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Gülay K. E., Nurçin G., Taylan Ş., Ülkü Ö., Mukadder Ş., Mahmut D., Mehmet E. Ö. (2011). Gebelik sırasında akut tip B aort diseksiyonu gelişen olguda sezaryen için anestezi yaklaşımı, Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/15425
dc.description Öz (İngilizce):About 50% of aortic dissections in women younger than 40 years occur during pregnancy; mostly in the 3rd trimester and postpartum period. Aortic dissection in pregnancy creates a serious mortality risk for both mother and the foetus. The ultimate goal is to ensure the safety of both the mother and the foetus. In such cases, the best method of anaesthesia for caesarean delivery is still controversial. The first aim of anaesthetic management is to reduce the effect of cardiovascular instability on the dissected aorta. Here, we report anaesthetic management of a 36 year-old patient who developed acute type B aortic dissection at the 30th gestational week and whom was scheduled for caesarean section. Since haemodynamic stability could not be achieved despite nitroglycerine and esmolol infusions, together with invasive arterial monitoring, the decision for caesarean delivery was taken. A team of Cardiovascular Surgeons and an operating room were prepared because of the risks of aortic rupture and haemodynamic collapse during operation. A combined-spinal epidural anaesthesia was administered using 5 mg hyperbaric bupivacaine and 20 μg fentanyl given at the L3-4 spinal level in the lateral position. After achieving T4 sensorial level, the operation proceeded and a baby weighing 1432 grams was delivered in 4 mins with a median sub-umbilical incision. Epidural patient controlled analgesia was applied to the patient during follow-up with medical treatment at postoperative period. Application of combined-spinal epidural anaesthesia with a combination of low dose local anaesthetics and an opioid with additional doses for insufficient sensorial levels is a suitable method for pregnant women with acute type B aortic dissection. tr_TR
dc.description.abstract Öz:Kırk yaşın altındaki kadınlarda, aort diseksiyonu olgularının %50 si gebelik sırasında, sıklıkla 3. trimesterde ve loğusalık döneminde görülmekedir. Gebelerde aort diseksiyonu, anne ve fetüs için ciddi risk oluşturmaktadır ve mortalite oranları her ikisi için de yüksektir. Tedavide amaç anne ve fetüsün güvenliğini sağlamaktır. Sezaryen için anestezi metodu se tartışmalıdır. Anestezi yönetimindeki öncelikli amacın, kardiyovasküler stikrarın sağlanması ve aort üzerine olabilecek etkilerini azaltmak olduğu bildirilmiştir. Bu makalede 36 yaşında, otuzuncu gebelik haftasında, akut Tip B aort diseksiyonu gelişmiş ve acil sezaryen kararı verilmiş bir hasada perioperatif yaklaşım anlatılmaktadır. Hastada invazif arter basıncı monitörizasyonu eşliğinde nitrogliserin ve esmolol infüzyonlarına rağmen, hemodinamik istikrarın sağlanamaması üzerine sezaryen kararı verilmişir. Sezaryen esnasında yaşanabilecek rüptür ve hemodinamik çöküş riski nedeniyle, Kalp Damar Cerrahisi ekibi ve ameliyathanesi hazır bulundurulmuştur. Yan yatar pozisyonda, L3-4 seviyesinden 5 mg hiperbarik bupivakain+20 mcg fentanil verilerek kombine spinal, epidural anestezi uygulanan hastada, duyu bloğu seviyesinin T4 olması üzerine ameliyata zin verildi ve göbek altı median kesi ile dördüncü dakikada, 1432 g ağırlığında bebek doğurtuldu. Postoperatif dönemde ilaç tedavisi altında takibe alınan hastaya, epidural hasta kontrollü analjezi uygulandı. Akut, Tip B aort diseksiyonu gelişen gebede, spinal düşük dozda lokal anestetik ve opioid kombinasyonunu takiben, yeterli duyu bloğu seviyesinin sağlanamadığı durumlarda ek dozlar yapmaya imkan veren, kombine spinal epidural anestezinin uygun bir seçenek olabileceği kanısındayız. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi tr_TR
dc.subject Cerrahi tr_TR
dc.title Gebelik sırasında akut tip B aort diseksiyonu gelişen olguda sezaryen için anestezi yaklaşımı tr_TR
dc.title.alternative Anaesthesia for caesarean delivery in a pregnant with acute type B aortic dissection tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record