DSpace Repository

Safen Ven Striping uygulamasında safen sinir hasar sıklığının değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Erdil, Nevzat
dc.contributor.author Cihan, Hasan Berat
dc.contributor.author Erbaş, Fulya
dc.contributor.author Eroğlu, Tamer
dc.contributor.author Kaynak, Murat
dc.contributor.author Seçici, Serkan
dc.contributor.author Nisanlıoğlu, Vedat
dc.contributor.author Battaloğlu, Bektaş
dc.date.accessioned 2020-05-02T15:23:30Z
dc.date.available 2020-05-02T15:23:30Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Nevzat E., Hasan Berat C., Fulya E., Tamer E., Murat K., Serkan S., Vedat N., Bektaş B. (2008). Safen Ven Striping uygulamasında safen sinir hasar sıklığının değerlendirilmesi, Damar Cerrahi Dergisi, inönü üniversitesi, malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/15433
dc.description Öz (İngilizce):ABSTRACT Objective: The saphenous nerve injury could occur during saphenous vein stripping operation by the mass effect of the olive attached on the stripping wire. In this study we report the incidence of this complication after stripping of the long saphenous vein and the precautions which can be taken. Material and Methods: Between February 2006 to October 2008 125 patients had saphenous vein stripping and excision of varicose cluster/s. The mean age was 37.6+14.6 (17-75) and the %69.6 (n=87) of the patients were man. All the patients were evaluated with Doppler USG. The patients were divided into two groups; Group 1 had complete long saphenous vein stripping (n=64), Group 2 had partial long saphenous vein stripping (n=61). The saphenous nerve injury was evaluated by simple neurological tests (sensitivity, touching, vibration) at postoperative 2nd month follow-up. Results: The mean hospital stay was 1 day. There was no operative mortality and the incidence of complications (bleeding, hematoma, infection and edema) was not different in two groups. No nerve tissue was inspected with the saphenous vein after the stripping operation. There was saphenous nerve injury in 6 patients in complete saphenous stripping group and no saphenous nerve injury in partial saphenous stripping group. In long term follow-up four patients symptoms were disappeared and two patients' symptoms were decreased. Conclusion: In saphenous vein stripping; choosing partial stripping in appropriate patients; if not possible, dissecting saphenous nerve carefully at the distal end and using a smaller olive size in saphenous stripping the saphenous nerve injury incidence can be minimalized tr_TR
dc.description.abstract Öz:ÖZET Amaç: Uzun safen veni striping (SVS) işlemi sırasında; varis teline zeytin (olive) takılması nedeniyle ortaya çıkan kitle etkisine bağlı olarak safen sinir hasarı oluşabilir. Bu çalışmada SVS işleminde bu komplikasyonun sıklığı araştırıldı ve alınabilecek önlemler tartışıldı. Gereç ve Yöntemler: Şubat 2006 ile Ekim 2008 tarihleri arasında 125 hastaya SVS ve pake eksizyonu operasyonu yapıldı. Ortalama yaş 37.7+14.6 (17-75) olup olguların %69.6 sı (87 hasta) erkekti. Tüm hastalar ameliyat öncesinde doppler ultrasonografi ile değerlendirildi. Olgular büyük safen vene total striping uygulananlar (Grup 1; 64 hasta) ve parsiyel striping uygulananlar (Grup 2; 61 hasta) olarak 2 gruba ayrıldı. Ameliyat sonrası 2. ayda basit nörolojik testlerle (duyu, hafif dokunma, vibrasyon) safen sinir defisitleri değerlendirildi. Bulgular: Ortalama hastane kalış süreleri bir gün olup, sadece spinal anesteziye bağlı başağrısı, bulantı, halsizlik şikayeti olan altı hasta daha fazla hastanede kaldı. Operatif mortalite gözlenmedi, postoperatif komplikasyon olarak, kanama, hematom, infeksiyon, ödem açısından her iki grup arasında fark yoktu. Striping işleminden hemen sonra yapılan incelemede çıkarılan safen venlerde sinir dokusu gözlenmedi. Ameliyat sonrası yapılan basit nörolojik testlerde, total SVS yapılan altı hastada (%9.4) safen sinir hasarı görülürken parsiyel SVS yapılanlarda safen sinir hasarı saptanmadı. Geç dönemde takipte safen siniri hasarı düşündüğümüz dört hastanın şikayetleri geçmişti, ikisinde ise hafiflemiş olarak devam etmekte idi. Sonuç: Safen ven striping işleminde uygun vakalarda parsiyel SVS yapılması, total yapılması gereken durumlarda ise distalde safenöz siniri serbestlenerek korunması ve tüm SVS yapılan olgularda daha küçük zeytin kullanılması ile safen sinir hasarı minimalize edilebilir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Damar Cerrahi Dergisi tr_TR
dc.subject Cerrahi tr_TR
dc.title Safen Ven Striping uygulamasında safen sinir hasar sıklığının değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative The incidence of safenous nerve injury after stripping of the long Safenous Vein tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record