DSpace Repository

Cardiovascular effects of JWH-018 from synthetic cannabinoids

Show simple item record

dc.contributor.author Parlakpinar, Hakan
dc.contributor.author Celbis, Osman
dc.contributor.author Ozhan, Onural
dc.contributor.author Petekkaya, Semih
dc.contributor.author Samdanci, Emine
dc.contributor.author Ermis, Necip
dc.contributor.author Koparir, Pelin
dc.contributor.author Soylu, Ozcan
dc.contributor.author Acet, Ahmet
dc.date.accessioned 2020-05-17T20:12:02Z
dc.date.available 2020-05-17T20:12:02Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Hakan P., Osman C., Onural O., Semih P., Emine S., Necip E., Pelin K., Ozcan S., Ahmet A. (2016). Cardiovascular effects of JWH-018 from synthetic cannabinoids, Medicine Science, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/15547
dc.description Öz (İngilizce):The content of synthetic cannabinoids (SC) which are known in Europe as 'Spice', in the U.S.A. as K2', and in Turkey as 'Bonsai' or 'Jamaica' is not standardized. Also SC are known to contain approximately 400 chemical compounds which vary from country to country. SC mimics the effect of ?9tetrahydrocannabinol (THC) which is the major effective content of Cannabis or Marijuana by cannabinoid-1 (CB1) and cannabinoid-2 (CB2) receptors in the body cell. Although the new SCs are synthesized and the number of new derivatives is increased in every day; JWH-018 among these derivatives exerts full agonist effect on both CB1 and CB2 receptors also it has a short-term effect as 2 hours. For this reason, JWH-018 is the most commonly used as SC. There are a few data in the literature regarding to the pharmacokinetic and pharmacodynamic effects of SC. Furthermore, most of the existing data are based on in vitro experiments. In the JWH-018 report, at Critical Review Report Agenda item 4.5 Expert Committee on Drug Dependence of World Health Organization (WHO), Thirty-sixth Meeting Geneva, 16-20 June 2014, is declared that despite a marked elevation of the heart rate is one of the clinical signs very often seen after intoxication with SC, there is no available study data regarding effects of SCs on cardiovascular, respiratory, gastrointestinal, genitourinary systems, liver and kidney tissues . The aim of this review is to highlight cardiovascular effects of JW-018 which is considered to be the prototype for synthetic cannabinoids to prepare the ground for new work to be done tr_TR
dc.description.abstract Öz:Avrupa'da 'Spice', ABD'de 'K2', Türkiye'de 'Bonzai' ya da 'Jamaika' olarak adlandırılan sentetik kannabinoid (SK)'lerin içerikleri sabit olmadığı gibi; ülkeden ülkeye değişiklik gösteren yaklaşık 400 kadar kimyasal bileşik içerdiği bilinmektedir. SK'lar vücut hücrelerinde kannabinoid-1 (CB1) ve kannabinoid2 (CB2) reseptörleri ile etkileşerek Hint keneviri ya da esrarın içindeki majör etken madde olan ?9-tetrahidrokannabinol (THC)'ün etkisini taklit ederler. Her ne kadar yeni SK'lar sentezlenip, yeni türevlerin sayıları gün geçtikçe artsa da; bu türevler arasında JWH-018, hem CB1 ve CB2 reseptörlerine tam agonist hem de 2 saat gibi kısa etki süreli olması nedeniyle en sık kullanılan SK'dır. SK'ların farmakokinetik ve farmakodinamik etkileri hakkında literatürde oldukça az veri bulunmaktadır ve mevcut verilerin çoğu da in vitro deneylere dayanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nün 16-20 Haziran 2014 tarihinde Cenevre'de gerçekleştirdiği Uyuşturucu Bağımlılığı Uzman Komitesinin 36. Toplantısında sunulan JWH-018 raporunda, SK'lara bağlı intoksikasyonda belirgin kalp hızı artışının oldukça sık görüldüğü belirtilmesine rağmen; kardiyovasküler, solunum, gastrointestinal, genitoüriner sistem, karaciğer ve böbrek dokuları üzerine olan etkileri hakkında yeterli veriye ulaşılmadığı belirtilmiştir.Bu derlemedeki amaç, SK'lar için prototip olarak kabul edilen JW-018'in kardiyovasküler sistem üzerindeki etkilerini ortaya koyarak yapılacak yeni çalışmalara zemin hazırlamaktır tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Medicine Science tr_TR
dc.subject Genel ve Dahili Tıp tr_TR
dc.title Cardiovascular effects of JWH-018 from synthetic cannabinoids tr_TR
dc.title.alternative Sentetik kannabinoidlerden JWH-018'in kardiyovasküler etkileri tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record