DSpace Repository

Beyaz farelerde karaciğer yerleşimli strobilocercosis histopatolojisi

Show simple item record

dc.contributor.author Aydın, Nasuhi Engin
dc.contributor.author Miman, Özlem
dc.contributor.author Gül, Mehmet
dc.contributor.author Daldal, Nilgün
dc.date.accessioned 2020-06-13T12:53:01Z
dc.date.available 2020-06-13T12:53:01Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Nasuhi Engin A., Özlem M., Mehmet G., Nilgün D. (2010). Beyaz farelerde karaciğer yerleşimli strobilocercosis histopatolojisi, Türkiye Parazitoloji Dergisi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/15749
dc.description Öz (İngilizce):The adult form of Taenia taeniaeformis is found in the intestine of the cat and cheetah. The larva form is called Strobilocercus fasciolaris and is found in rodents such as mice and rats. Our objective was to draw attention to that rare zoonosis, since it has already been reported in the literature as strobilocercosis in humans. During an experimental animal study conducted at Inonu University, some unexpected cystic formations were found in the livers of nine 6-8-month-old healthy white mice, which affected the conducted study negatively. These cystic formations were examined histopathologically. Prepared sections were stained with haemotoxylin eosin, periodic acid-Schiff and Masson trichrome stains, and examined by light microscopy. Strobilocercus fasciolaris larvae that curled towards cyst cavity and their hooks were seen. Plasma cells, macrophage, focus of eosinophilic infiltration and fibroblastic connective tissue were simultaneous found. In this paper, histopathological changes in intermediate hosts caused by Strobilocercus fasciolaris and other cestod larvae have been discussed. tr_TR
dc.description.abstract Öz:Erişkini kedi ve kedigillerin bağırsağında bulunan Taenia taeniaeformis'in larval formu olan Strobilocercus fasciolaris fare ve sıçan gibi kemiricilerde yerleşmektedir. Amaç, literatürde strobilocercosis olarak tanımlanmış insan olgusunun da bildirilmiş olması nedeniyle nadir görülen bu zoonoza dikkat çekmektir. İnönü Üniversitesi Deney hayvanları laboratuarında bir bilimsel çalışmada 6 – 8 aylık sağlıklı beyaz farelerin takibi sırasında rastlantısal olarak ortaya çıktığı görülmüş olan; farelerin 9'unun karaciğerinde gelişen ve çalışmayı olumsuz etkileyen kistik oluşumlar histopatolojik olarak incelenmiştir. Haemotoxylin-eosin, periodik asit Schiff ve Masson trichrom boyamaları ile hazırlanan kesitlerin incelenmesinde ışık mikroskobu kullanılmıştır. Histopatolojik bulgu olarak kist boşluğuna kıvrılmış Strobilocercus fasciolaris ve çengelleri ayırdedilmiştir. Plazma hücreleri, makrofaj, eozinofilik infiltrasyon odakları ve fibroblastik bağ dokusunun eşlik ettiği izlenmiştir. Bu makalede Strobilocercus fasciolaris ve diğer sestod larvalarının ara konaklarda oluşturdukları histopatolojik değişiklikler tartışılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Türkiye Parazitoloji Dergisi tr_TR
dc.subject Genel ve Dahili Tıp tr_TR
dc.subject Parazitoloji tr_TR
dc.title Beyaz farelerde karaciğer yerleşimli strobilocercosis histopatolojisi tr_TR
dc.title.alternative histopathology of strobilocercosis found in the livers of white mouse tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record