DSpace Repository

Hiç gebe olamayan kadınlarda (18-25 yaş grubu) tokzoplazmoz seroprevalansı

Show simple item record

dc.contributor.author Pala, Mukaddes
dc.contributor.author Karaman, Ülkü
dc.contributor.author Atambay, Metin
dc.contributor.author Daldal, Nilgün
dc.date.accessioned 2020-06-18T08:51:39Z
dc.date.available 2020-06-18T08:51:39Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation MUKADDES P., ÜLKÜ K., Metin A., Nilgün D. (2008). Hiç gebe olamayan kadınlarda (18-25 yaş grubu) tokzoplazmoz seroprevalansı, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/15848
dc.description Öz (İngilizce):Toxoplasmosis is an infection caused by an obligate intracellular parasite, Toxoplasma gondii. Toxoplasmosis is a highly common parasitic disease both in our country and around the world. The prevalence of the infection varies depending on the climate, socio-economical conditions and nutrition habits. The prevalence of toxoplasmosis in our country varies between 0.7-5%. The aim of this study is to determine the rate of toxoplasmosis among women in reproductive age. The serums from a total of 280 unmarried women between 18-25 were- examined by means of IgG and IgM antibodies specific to toxoplosmosis, using ELISA and IFAT methods. Among the cases, 91 (32.5%) were found IgG seropositive by ELISA method, while 66 (23.6%) cases were found IgG seropositive by IFAT method, but no IgM positivity was revealed in the tests. It was finally realived that it is necessary to carry on training and acknowledgment about toxoplasmosis and surveying regarding parasite seropositivity prior to pragnancy in the region. tr_TR
dc.description.abstract Öz:Tokzoplazmoz, zorunlu hücre içi parazit olan Toxoplasma gondü'mn oluşturduğu bir enfeksiyondur. Tokzoplazmoza hem dünyada hem de ülkemizde sıklıkla rastlanmaktadır. Enfeksiyonun dağılımında iklim, sosyoekonomik koşullar ve beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak farklılıklar görülmektedir. Ülkemizde tokzoplazmozun görülme sıklığı %0.7-55 arasında değişmektedir. Çalışmada doğurganlık yaşına gelmiş kadınlarda tokzoplazmoz yaygınlığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 18-25 yaş grubu bekar 280 kadın serumunda ELISA ve IFAT yöntemleri kullanılarak tokzoplazmoza özgül IgG ve IgM antikorları araştırılmıştır. ELISA yöntemiyle 91 (%32.5), IFAT yöntemiyle de 66 (%23.6) tokzoplazmoza IgG seropozitifliği bulunmuş fakat IgM pozitifliğine rastlanmamıştır. Bölgede tokzoplazmoz hakkında bilgilendirme eğitimlerinin yapılması ve hamilelik öncesi parazit seropozitifliği açıdan tarama yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.subject Genel ve Dahili Tıp tr_TR
dc.title Hiç gebe olamayan kadınlarda (18-25 yaş grubu) tokzoplazmoz seroprevalansı tr_TR
dc.title.alternative The seroprevalence of toxoplasmis among nonpregnant women (18-25 age group) tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record