DSpace Repository

Göğüs duvarında soliter plazmasitoma: Olgu sunumu

Show simple item record

dc.contributor.author Kuzucu, Akın
dc.contributor.author Soysal, Ömer
dc.contributor.author Kaya, Emin
dc.contributor.author Özgel, Mehmet
dc.date.accessioned 2020-06-23T09:20:12Z
dc.date.available 2020-06-23T09:20:12Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Akın K., Ömer S., Emin K., Mehmet Ö. (2005). Göğüs duvarında soliter plazmasitoma: Olgu sunumu, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/16012
dc.description.abstract Öz:Soliter plazmasitoma plazma hücrelerinden köken alan nadir bir tümördür. Kırk sekiz yaşında kadın hasta, sol hemitoraksta son 10 günde artan ağrı yakınmasıyla başvurdu. Fizik muayenede sol hemitoraks posteriorda, sekizinci kottan köken alan ağrılı ve solid yapıda kitle palpe edildi. Kitlenin varlığı akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi görüntüleriyle doğrulandı. Büyüklüğü 8x5 cm olan lezyonun kotu destrükte görüldü. Total kemik sintigrafisinde başka kemik tutulumu görülmedi. Kitle, üst ve alt interkostal kaslar, kot ve yakın komşuluğu nedeniyle vertebral transvers çıkıntı ile birlikte tamamen eksize edildi. Histopatolojik tanı plazmasitoma olarak bildirildi. Cerrahi sınırları negatif olan hastada radyoterapiye gerek görülmedi. Ameliyat sonrası 23 aylık izlemde hastanın herhangi bir sorunu yoktu. Başlık (İngilizce):A case of solitary plasmacytoma of the chest wall Öz (İngilizce):Solitary plasmacytoma is a rare tumour of plasma cell origin. A 48-year-old woman presented with a complaint of pain in the left hemithorax, which increased in severity for the past 10 days. On physical examination, a painful and solid mass was palpated posterior to the left hemithorax. Radiography of the chest and computed tomography confirmed the mass lesion, 8x5 cm in size, originating from the eighth rib with destruction to the rib. Total bone scintigraphy showed no bone involvement other than the lesion. Total excision of the mass was performed together with the upper and lower intercostal muscles, the eighth rib, and the vertebral transverse process due to close proximity. Histopathologic diagnosis was plasmacytoma. Because surgical margins were tumor free, radiotherapy was not considered. The patient did not have any complaint during a follow-up of 23 months. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi tr_TR
dc.subject Cerrahi tr_TR
dc.subject Kalp ve Kalp Damar Sistemi tr_TR
dc.title Göğüs duvarında soliter plazmasitoma: Olgu sunumu tr_TR
dc.title.alternative A case of solitary plasmacytoma of the chest wall tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record