DSpace Repository

Gebe rat fetüslerinde tek ve tekrarlanan doz kortikosteroid kullanımının akciğer matürasyonu ve beyin gelişimi üzerine etkileri

Show simple item record

dc.contributor.author Kafkaslı, Ayşe
dc.contributor.author Üstün, Yaprak Engin
dc.contributor.author Boz, Mehmet
dc.contributor.author Karadağ, Neşe
dc.date.accessioned 2020-06-26T15:44:08Z
dc.date.available 2020-06-26T15:44:08Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Ayşe K., Yaprak Engin Ü., Mehmet B., Neşe K. (2006). Gebe rat fetüslerinde tek ve tekrarlanan doz kortikosteroid kullanımının akciğer matürasyonu ve beyin gelişimi üzerine etkileri, Perinatoloji Dergisi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/16103
dc.description.abstract Öz:Amaç: Tek ve tekrarlanan doz kortikosteroidlerin fetal akciğer matürasyonu, doğum ağırlığı, baş çevresi ve beyin gelişimi üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması. Yöntem: Kırk-iki tane Sprague-Dawley cinsi rat 6 gruba ayrıldı. Gebe ratlara gebeliğin 16, 17 ve 18. günlerinde intramuskuler betametason (0.5mg/kg) ve kontrol grubuna da salin solüsyonu verildi. Ratlar 19. gün (preterm) ve 22. gün (term) olarak doğurtuldu. Sezeryanla doğumu takiben doğum ağırlıkları, boy uzunlukları, baş çevreleri, tüm beyin ağırlıkları, tüm beyin en uzun ön-arka çapı ve beyin genişliklerinin ölçümü yapıldı. Histopatolojik olarak akciğer matürasyonu değerlendirildi. Bulgular: Preterm kontrol grubu, tek doz kortikosteroid alan grup ve tekrarlanan doz kortikosteroid alan gruplar arasında doğum kilosu, boy uzunluğu, baş çevresi ve tüm beyin ağırlığı açısından anlamlı fark bulunmadı (p > 0.05). Pretermlerde histopatolojik olarak tek doz kortikosteroid verilen grupta akciğer matürasyon evresi %71.4 glandüler evre, %28.6 glandüler-kanaliküler evre, tekrarlanan doz kortikosteroid alan grupta %42.9 glandüler evre, %42.9 kanaliküler evre olarak bulundu. Sonuç: Gebe ratlarda tekrarlanan dozlarda kortikosteroid kullanımı fetal doğum ve beyin ağırlığında tek doza göre farklılık yaratmamakta ancak akciğer matürasyonunda ilerlemeye yol açmaktadır. Başlık (İngilizce):Comparison of the effect of single and repeated of corticosteroids on fetal lung maturation and brain growth pregnant rats Öz (İngilizce):Methods : Forty two Sprague-Dawley rats were divided into 6 groups.Mature and premature pregnant rats were given intramuscular betamethasone (0.5 mg/kg) at 16 or at 16-18 days of gestation.Controls (mature and premature rats) received equivalent volumes of sterile normal saline.Rats were delivered at 19 (preterm) and 22 (term) days.After cesarean delivery,we measured birth weight,length,head circumference,weight of whole brain,maximal cerebral anterior-posterior length and evaluated the lungs histopathologically. Results : There were no significant differences in birth weight and whole brain weights between the premature rats receiving one dose and repeated doses of corticosteroid.Lung maturation in premature rats revealed 71.4% glandular stage in the rats receiving one dose of corticosteroid where as 42.9% glandular stage and 42.9% canalicular stage in rats receiving multiple courses. Conclusion : Administration of repeated courses of corticosteroids did not cause any significant differences in birth and brain weights,but causes maturation in lungs in comparison with one dose. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Perinatoloji Dergisi tr_TR
dc.subject Kadın Hastalıkları ve Doğum tr_TR
dc.title Gebe rat fetüslerinde tek ve tekrarlanan doz kortikosteroid kullanımının akciğer matürasyonu ve beyin gelişimi üzerine etkileri tr_TR
dc.title.alternative Comparison of the effect of single and repeated of corticosteroids on fetal lung maturation and brain growth pregnant rats tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record