DSpace Repository

Staphylococcus aureus colonization in atopic skin diseases

Show simple item record

dc.contributor.author Şenol, Mustafa
dc.contributor.author Özerol, İ. Halil
dc.contributor.author Şaşmaz, Sezai
dc.contributor.author Şahin, Kazım
dc.contributor.author Soytürk, Durali
dc.contributor.author Özcan, Atilla
dc.date.accessioned 2020-06-28T15:33:06Z
dc.date.available 2020-06-28T15:33:06Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier.citation Mustafa Ş., İ. Halil Ö., Sezai Ş., KAZIM Ş., Durali S., Atilla Ö. (1996). Staphylococcus aureus colonization in atopic skin diseases, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/16151
dc.description.abstract Öz:Atopik deri hastalıklarında Staphylococcus aureus kolonizasyonu sıklığını belirlemek amacıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 60 hasta ve 50 sağlıklı kişi üzerinde ^epidemiyolojik bir çalışma yapıldı. Hastaların; sağlam derilerinde %25.0, lezyonlu derilerinde %40.0 ve burun deliklerinde %41.7 sıklıkla S. aureus kolonizasyonu olduğu görüldü. Kontrollerin sağlıklı derilerinde %2.0, burun deliklerinde ise %16.0 oranında S. aureus üredi (p<0.001). Yapılan antibiyogramlar, S. aureus'a karşı en etkili antibiyotiklerin; vankomisin, tobramisin, sulbaktam-ampisilin ve gentamisin olduğunu gösterdi. [Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1996;3(4):299-302] Başlık (İngilizce):Atopik deri hastalıklarında staphylococcus aureus kolonizasyonu Öz (İngilizce):An epidemiologic investigation on Staphylococcus aureus (S. aureus) -colonization in atopic skin diseases was conducted at İn&ouml;n&uuml; University Turgut &Ouml;zal Medical Center. The incidence of unaffected skin, lesional skin, and nasal positivity for S. aureus was examined in a total of 60 patients with atopic dermatitis and other atopic skin diseases, 50 healthy subjects were studied as controls. Normal skin, lesional skin, and nasal nostrils were colonized with S. aureus in 25.0%, 40.0%, and 41.7% of patients, respectively. In controls, the colonization rate ofS. aureus was 2% in healthy skin and 16% in nasal nostrils (p&lt;0.001). According to the results of antibiogram; vancomycine, tobramycine, sulbactam-ampicilline, and gentamycine were considered as the most effective drugs against S. aureus. [Journal of Turgut &Ouml;zal Medical Center 1996;3(4):299-302] tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi tr_TR
dc.subject Genel ve Dahili Tıp tr_TR
dc.title Staphylococcus aureus colonization in atopic skin diseases tr_TR
dc.title.alternative Atopik deri hastalıklarında staphylococcus aureus kolonizasyonu tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record