DSpace Repository

The relationship between breastfeeding duration and posterior crossbite

Show simple item record

dc.contributor.author Cansunar, Hatice Akinci
dc.contributor.author Alcin, Rukiye
dc.contributor.author Malkoc, Sıddık
dc.date.accessioned 2020-06-30T12:22:23Z
dc.date.available 2020-06-30T12:22:23Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Hatice Akinci C., Rukiye A., Sıddık M. (2016). The relationship between breastfeeding duration and posterior crossbite, Medicine Science, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/16205
dc.description.abstract Öz:Posterior çapraz kapanış maksillanın darlığına bağlı gelişen, genetik ya da çevresel faktörlerin etkinde ortaya çıkan yaygın bir ortodontik problemdir. Anne sütü alma perioral kasların gelişimi ve doğru oral fonksiyonun kurulmasını sağlamaktadır. Bu sayede maloküzyonların gelişimine karşı koruyucu bir etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı anne sütü alma süresi ile tek taraflı posterior ve çift taraflı posterior çapraz kapanış arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Anne sütü alma süresi toplam 140 bireyde değerlendirilmiştir. Üç farklı grup oluşturulmuştur: Grup 1 tek taraflı çapraz kapanışa sahip 32 birey, Grup 2 çift taraflı çapraz kapanışa sahip 38 birey ve Grup 3 ise herhangi bir çapraz kapanışı olmayan ve Sınıf 1 oklüzyonda olan 70 bireyden oluşmaktadır. Bireyler anne sütü alma süresine göre Skor 1 ile Skor 4 arasında numaralandırılmıştır: Skor 1 (S1) hiç anne sütü almayan, Skor 2 (S2) 6 aydan daha az anne sütü alan, Skor 3 (S3) 6-12 arasında anne sütü alan ve Skor 4 (S4) 12 aydan daha fazla anne sütü alan bireylerden oluşmaktadır. Sonuçlar Pearson ki-kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir ve p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Anne sütü alma süresi bakımından her üç grupta da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Skor 1 değeri G1 (tek taraflı çapraz kapanış), G2 (çift taraflı çapraz kapanış) ve G3 (çapraz kapanış olmayan) gruplarında sırasıyla %6,3, %5,3 ve %0 oranında; Skor 2 değeri %18,8, %21,1 ve %21,4 oranında; Skor 3 değeri %31,3, %34,2 ve %28,6 oranında ve Skor 4 değeri ise %43,8, %39,5 ve %50 oranında bulunmuştur. Posterior çapraz kapanış ve anne sütü alma süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır Başlık (İngilizce):Anne sütü alma süresi ile posterior çapraz kapanış arasındaki ilişki Öz (İngilizce):Posterior cross-bites is a common orthodontic malocclusion that occur as a result of a narrow maxilla and originate from genetic or environmental influences. Breastfeeding ensure that correct oral function is established and development of perioral muscle. In this way, breastfeeding has a preventive effect of the development of malocclusion. The aim of this study is to determine relationship between breastfeeding duration and prevalence of unilateral and bilateral posterior crossbite. Breastfeeding duration was determined in 140 subjects. The subjects were divided into 3 groups: Group 1 (G1) comprised 32 subjects with unilateral posterior crossbite, Group 2 (G2) comprised 38 subjects with bilateral posterior crossbite and Group 3 (G3) comprised 70 subjects with Class 1 malocclusion and have any posterior crossbite. Breastfeeding duration was scored among 1-4 score: score 1 (S1) never; score 2 (S2) breastfed for less than 6 months; score 3 (S3) breastfed for 6 to 12 months; and score 4 (S4) breastfed for more than 12 months. The results were subjected to statistical analysis using Pearson Chi-Square test with a significance level of ?=0.05. No statistically significant differences were found among three groups in breastfeeding duration (p&gt;0.05). Score 1 was observed in 6.3%, 5.3% and 0% in groups G1, G2 and G3. Score 2 was observed in 18.8%, 21.1% and 21.4% in groups G1, G2 and G3. Score 3 was observed in 31.3%, 34.2% and 28.6% in groups G1, G2 and G3. Score 4 was observed in 43.8%, 39.5% and 50% in groups G1, G2 and G3 with respectively. There was no relationship between breastfeeding duration and prevalence of unilateral and bilateral posterior crossbite tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Medicine Science tr_TR
dc.subject Genel ve Dahili Tıp tr_TR
dc.title The relationship between breastfeeding duration and posterior crossbite tr_TR
dc.title.alternative Anne sütü alma süresi ile posterior çapraz kapanış arasındaki ilişki tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record